ankara escort

“Dzieciństwo. Literatura i kultura”

„Magia dzieciństwa i dorastania”

Wydział Polonistyki

Warszawa 2024

Informacje ogólne

Dziesiąty, jubileuszowy numer “Dzieciństwa. Literatury i Kultury” został zainspirowany ogólnopolską konferencją naukową Abrakadabra! Magia w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, zorganizowaną 22–23 kwietnia 2022 roku przez Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Książki Dziecięcej (dział specjalny Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego). Tematyka artykułów zgromadzonych w dziale „Studia” oraz opublikowanej w tym numerze rozmowy oscyluje zatem wokół splotu dzieciństwa i dorastania oraz szeroko rozumianej magii jako motywów twórczości, nie tylko literackiej.

Susan Greenwood w monografii The Anthropology of Magic opublikowanej w 2009 roku dowodziła, że teorie magii zazwyczaj koncentrują się na kontrastowaniu jej z logicznym i naukowym rozumowaniem, a tym samym ignorują jej specyfikę jako empirycznego i zarazem wyobrażeniowego sposobu myślenia. Według Greenwood potrzebujemy języka wyobraźni, by w pełni doświadczać siebie i świata. W najnowszym numerze pytamy więc o to, w jaki sposób różnie pojmowana magia kształtuje sposób percypowania rzeczywistości przez dzieci i osoby u progu dorosłości – zarówno jako hipotetycznych odbiorców i odbiorczynie, jak i bohaterów oraz bohaterki tekstów kultury.

Adres czasopisma na stronie czasopisma


Skip to content