ankara escort

„PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO”

pflit@uw.edu.pl

Informacje ogólne

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” to recenzowane naukowe czasopismo literaturoznawcze, które wyrasta z filologii narodowej, lecz publikuje artykuły na temat literatury zarówno polskiej, jak i obcej (zwłaszcza w obszarze slawistyki i filologii klasycznej), a także prace o profilu komparatystycznym. Szeroki zakres tematów, unikatowy na rynku czasopism naukowych, czyni nasz rocznik periodykiem atrakcyjnym nie tylko dla historyków i teoretyków literatury, lecz także dla osób reprezentujących dyscypliny pokrewne, takie jak nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce czy filozofię. Nasze pismo traktujemy bowiem jako platformę badań respektujących filologiczną tradycję bliskiej współpracy literaturoznawstwa z językoznawstwem, a zarazem promujących szerokie rozumienie filologii, które pozwala łączyć szacunek do tekstu z nawiązywaniem dialogu z innymi obszarami humanistyki oraz otwarciem na inspirację nowymi metodologiami.

Czasopismo wyłoniło się z rocznika „Prace Filologiczne”, jednego z najstarszych naukowych pism filologicznych w Polsce, założonego w 1884 roku przez Adama Antoniego Kryńskiego. „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” mają stałą strukturę: podzielone są na dwa działy: monograficzny, związany z tematem numeru, i „Pożytki Filologiczne” zawierające artykuły dotyczące nowych ujęć badawczych, problemów literaturoznawczych lub nowe interpretacje utworów literackich.

Czasopismo jest obecne w bazach:

 • SCOPUS
 •  CEEOL – Central and Eastern European Online Library
 •  DOAJ – Directory of Open Access Journals
 •  EBSCO
 •  ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
 •  Index Copernicus – IC Journals Master List
 •  Lista czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki
 •  Biblioteka Nauki

Redaktor naczelna

Ewa Hoffmann-Piotrowska

Redakcja

Redaktor naczelna: Ewa Hoffmann-Piotrowska
Zastępczyni Redaktor naczelnej: Urszula Kowalczuk
Sekretarze redakcji: Damian W. Makuch, Katarzyna Westermark

 

Skład redakcji:

Bartłomiej Czarski – Redaktor tematyczny: filologia klasyczna
Instytut Filologii Klasycznej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9461-9060

Ewa Ihnatowicz – Redaktor tematyczna: historia literatury XIX wieku
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9139-1523

Joanna Goszczyńska – Redaktor tematyczna: slawistyka zachodnia
Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk, Polska
https://orcid.org/0000-0003-3804-4845

Ewa Hoffmann-Piotrowska – Redaktor Naczelna
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-0214-0862

Urszula Kowalczuk – Zastępczyni Redaktor Naczelnej
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-0867-3184

Damian W. Makuch – Sekretarz
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9488-5035

Lech Miodyński – Redaktor tematyczny: slawistyka południowa
Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2053-2277

Alina Molisak – Redaktor tematyczna: historia prozy XX i XXI wieku
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-1862-8782
profil na Academia.edu

Magda Nabiałek – Redaktor tematyczna: teoria i poetyka dramatu
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2487-5146

Witold Sadowski – Redaktor tematyczny: teoria literatury
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9816-0111

Katarzyna Westermark – Druga Sekretarz
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0001-6781-0276

Marta Wojtkowska-Maksymik – Redaktor tematyczna: historia literatury średniowiecznej i wczesnonowożytnej
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-0226-8014

Tomasz Wójcik – Redaktor tematyczny: historia poezji XX I XXI wieku
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0001-8291-0961

 

Rada Naukowa

 • Krystyna Bartol (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska),
 • Maria Delaperrière (Instytut Narodowy Języków i Kultur Orientalnych (INALCO) w Paryżu, Francja),
 • Piotr Biłos (Instytut Narodowy Języków i Kultur Orientalnych (INALCO) w Paryżu , Francja),
 • Libuše Heczková (Uniwersytet Karola, Czechy),
 • Luigi Marinelli (Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie, Włochy),
 • Małgorzata Smorag-Goldberg (Uniwersytet Paryż-Sorbona, Francja),
 • Paweł Rodak (Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Polska).

Adres

Instytut Literatury Polskiej

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa


Skip to content