ankara escort

Informacje ogólne

W centrum rozważań prowadzonych na łamach czasopisma znajdują się konstrukty dzieciństwa: ich przeobrażenia (dawne i współczesne), kierunki tej ewolucji, jej dominujące tendencje, kulturowo-społeczne przyczyny przemian w postrzeganiu i traktowaniu dzieciństwa i młodości. Prezentowane w periodyku analizy i interpretacje koncentrują się wokół wizji dzieciństwa pojawiających się w rozmaitych tekstach kultury – adresowanych nie tylko do odbiorców dziecięcych i młodzieżowych, lecz także dorosłych: w różnorodnych gatunkowo utworach literackich oraz innych formach kulturowego przekazu (z uwzględnieniem złożonego obszaru kultury popularnej).

Celem półrocznika „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” – wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – jest inicjowanie i prezentowanie refleksji naukowej nad rozmaitymi reprezentacjami dzieciństwa obecnymi zarówno w utworach literackich, jak i w innych tekstach kultury: filmach, serialach, komiksach, sztukach teatralnych, pracach plastycznych, grach wideo etc.

Artykuły prezentowane w półroczniku dotyczą m.in. takich tematów, jak dające się wyczytać z poszczególnych dzieł przekonania twórców co do tego, czym (bądź jakie) dzieciństwo jest i być powinno, wychodzenie z dzieciństwa, powroty do dzieciństwa.

Każde wydanie zawiera artykuły naukowe poświęcone tematowi bieżącego numeru, zebrane w dziale „Studia”, a także rozprawy dotyczące różnorodnych zagadnień, niezwiązane z tematem numeru (dział „Varia”) oraz recenzje naukowe.

Ideą czasopisma jest łączenie zróżnicowanych dyscyplin i szkół badawczych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter półrocznik jest adresowany do badaczy: literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców, filmoznawców, księgoznawców, bibliotekoznawców i historyków sztuki, a także do praktyków: animatorów kultury, bibliotekarzy, nauczycieli.

Czasopismo nie pobiera opłat za zgłoszenie tekstu i jego przetwarzanie.

Redaktor naczelny

Weronika Kostecka

Redakcja

Komitet redakcyjny

 • Weronika Kostecka (Uniwersytet Warszawski, PL) – redaktor naczelna
 • Maciej Skowera (Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, PL) – zastępca redaktor naczelnej
 • Marta Niewieczerzał (Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, PL) – sekretarz redakcji
 • Mell Sauter Brites Guimarães (Uniwersytet Stanowy São Paulo, BR)
 • Daniel Compora (Uniwersytet Toledo, US)
 • Lillyam Rosalba González Espinosa (Uniwersytet Ostrawski, CZ)
 • Anna Mik (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, PL)
 • Karolina Stępień (Uniwersytet Warszawski, PL)

Rada naukowa

 • Cristina Bacchilega (Uniwersytet Hawajski w Mānoa)
 • Susan Deacy (Uniwersytet Roehampton)
 • Donald Haase (Uniwersytet Wayne State)
 • Grzegorz Leszczyński (Uniwersytet Warszawski)
 • Katarzyna Marciniak (Uniwersytet Warszawski)
 • Kimberly J. McFall (Uniwersytet Marshalla)
 • Dorota Michułka (Uniwersytet Wrocławski)
 • Xavier Mínguez-López (Uniwersytet w Walencji)
 • Melek Ortabasi (Uniwersytet Simona Frasera)
 • Veronica Schanoes (Queens College, Miejski Uniwersytet Nowojorski)
 • Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Krystyna Zabawa (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Adres redakcji

Redakcja czasopisma „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Skip to content