ankara escort

Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe

Informacje ogólne

„Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”to kwartalnik naukowo-literacki o charakterze interdyscyplinarnym, współzałożony przez Żanetę Nalewajk w 2005 roku. Pismo łączy zagadnienia związane z literaturą, literaturoznawstwem, sztukami plastycznymi i naukami humanistycznymi. Jest wydawane przez Dom Kultury Śródmieście w Warszawie i afiliowane przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazuje się pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Zbigniewa Grenia. Do zadań, które realizuje, należą zarówno popularyzacja wybitnych dzieł literatury, promocja twórców stawiających pierwsze kroki w życiu literackim, jak i prezentacja na kartach periodyku wyników badań prowadzonych przez autorytety naukowe oraz młodych badaczy. W 2009 roku „Tekstualia” zostały dopisane do listy czasopism punktowanych MNiSW (w 2017 – 11 pkt.). W wyniku Tekstualia ewaluacji IC Journals Master List 2017 czasopismo uzyskało wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 65.98 pkt. Wartość czasopisma została doceniona przez MKiDN, dzięki czemu w latach 2006‒2010 i 2012‒2020 „Tekstualia” otrzymały dotacje w ramach programów operacyjnych Promocja czytelnictwa, Literatura i czytelnictwo. W 2009 roku kwartalnik dołączył do grona partnerów projektu „Review within Review”, którego partnerami są periodyki literackie i literaturoznawcze publikowane w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (tj. w krajach grupy wyszehradzkiej – Czechach, Słowacji i na Węgrzech – oraz między innymi w Słowenii i Austrii). W latach 2012‒2014 czasopismo realizowało we współpracy z Wydziałem Polonistyki UW oraz Wydziałem Filologicznym UG projekt MNiSW Index Plus, czego rezultatem było wydanie dwóch numerów anglojęzycznych czasopisma oraz poszerzenie jego zasięgu międzynarodowego. Pierwszy (2013) zawiera wybór najważniejszych artykułów naukowych publikowanych w kwartalniku w latach 2007‒2012. Drugi (2014) poświęcony jest Witkacemu, Gombrowiczowi i Schulzowi. Kolejne dwa wydania anglojęzyczne zostały poświęcone narratologii transmedialnej (2017) i narratologiii postklasycznej (2017). „Tekstualia” mają swój wkład w promocję polskiej literatury i nauki poza granicami kraju. Teksty z czasopisma ukazywały się w tłumaczeniu między innymi na języki serbski, czeski, słoweński i angielski. Pismo jako jedyne w Polsce łączy w przemyślany i inspirujący sposób prezentację rodzimej i zagranicznej literatury (prozy, poezji) oraz osiągnięć humanistyki (literaturoznawstwa, komparatystyki, wiedzy o sztuce i kulturze, historii filozofii). Poszczególne numery realizują formułę monograficzną. Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach Journals Master List (Index Copernicus) oraz ERIH+

ISSN wersji papierowej: 1734-6029
ISSN wersji online: 2299-9906

Redaktor naczelny

dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka

Redakcja

Redaktorzy merytoryczni/ język polski:

dr Dawid Maria Osiński, Uniwersytet Warszawski

mgr Marcin Czardybon, Uniwersytet Warszawski

Redaktorzy merytoryczni/ język angielski:

prof. Stanley Gontarski (Uniwersytet Stanowy Florydy)

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Współpraca translatorska:

dr Katarzyna Kręglewska-Powązka, Uniwersytet Gdański

Sekretarz redakcji:

Marta Buława

Redaktorzy językowi:

Katarzyna Górzyńska-Herbich, Uniwersytet Warszawski

Marta Buława

Korektorzy:

Piotr Olesiński

Rada Naukowa czasopisma:

prof. dr hab. David Malcolm (Uniwersytet Gdański, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

prof. dr hab. Piotr Mitzner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

prof. Lazar Fleishman (Uniwersytet Stanforda)

prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (Uniwersytet Warszawski)

prof. Margreta Grigorova (Wielkotyrnowski Uniwersytet św. Cyryla i Metodego)

prof. dr hab. Marek Tomaszewski (emerytowany profesor INALCO, Paryż)

dr hab. Marek Paryż (prof. UW)

prof. dr hab.  Nikolaj Jeż (Uniwersytet w Lublanie)

doc. dr Jan Wiendl (Uniwersytet Karola w Pradze)

dr hab. Arent van Nieukerken (Uniwersytet Amsterdamski)

dr Shamil Khairov (Uniwersytet w Glasgow)

dr Kinga Siatkowska-Callebat (Sorbona, Paris IV)

dr Wiera Meniok (Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki w Drohobyczu)

Byli członkowie Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Edward Kasperski (1942-2016)

Strona internetowa

Adres mailowy

Adres redakcji

„Tekstualia“
Dom Kultury Śródmieście
ul. Smolna 9
00-375 Warszawa


Skip to content