ankara escort

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej

Informacje ogólne

Pismo powstało w 1994 roku w kręgu badaczy literatury okolicznościowej epoki konfederacji barskiej, kierowanych przez prof. dra hab. Janusza Maciejewskiego (red. nacz. 1994–2011). Pomyślane zostało jako forum interdyscyplinarnych spotkań historyków i teoretyków literatury, językoznawców, socjologów, antropologów, poświęcone głównie tekstom usytuowanym na pograniczu literatury wysokiej i popularnego folkloru środowiskowego, warunkom ich powstania, rozpowszechniania i odbioru. Na łamach rocznika zamieszcza się również omówienia zjawisk literackich oraz komentowane edycje tekstów, a także przekrojowe studia dotyczące dziedzin pokrewnych.

Od kilku lat pismo obejmuje jednolite bloki tematyczne w części głównej pt. Rozprawy i materiały. W  obrębie pisma funkcjonują także inne działy: Pasje i potyczki edytorskie i tekstologiczneVaria (prezentujące interdyscyplinarny materiał poświęcony tematowi przewodniemu prezentowanego numeru rocznika), Recenzje i omówienia.

Pismo, w którym publikowane są prace historyczno-, teoretyczno-, i socjologicznoliterackie o piśmiennictwie z pogranicza literatury pięknej i kultury popularnej, redagowane jest z udziałem PLOiU (w ILP UW) oraz ZBOTL-u (w IBL PAN).

Rocznik skierowany jest do grona badaczy i studentów z ośrodków naukowych i akademickich z kraju i z zagranicy zainteresowanych badaniem przejawów twórczości okolicznościowej i użytkowej w ramach różnych dziedzin humanistyki (m.in. nauki o literaturze, historii, socjologii, językoznawstwa).

Punktacja MEiN: 40

ISSN: 1507-4153

e-ISSN: 2719-4191

DOI: 10.18318/Napis

Open Access

Licencja: CC BY-NC

Pismo wydawane pierwotnie w wersji papierowej, obecnie w wersji elektronicznej i papierowej.
„Napis” począwszy od 2013 roku ukazuje się nakładem Wydawnictwa IBL (do 2012 r. wychodził w Wydawnictwie „DiG”).
Właścicielem pisma są dwa podmioty prawne: Uniwersytet Warszawski i Instytut Badań Literackich PAN (postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy sygn. akt VII RS Rej Pr 1245/11 z dnia 21 października 2011 r.).

 

Redaktor Naczelny

dr hab. Marek Pąkciński, profesor IBL PAN, Instytut Badań Literackich PAN (Polska)

Redakcja

Komitet redakcyjny:

 • Aleksandra Błasińska, Instytut Badań Literackich PAN (Polska)
 • Agnieszka Bąbel (sekretarz redakcji), Instytut Badań Literackich PAN (Polska)
 • Agata Grabowska-Kuniczuk (zastępca redaktora naczelnego), Instytut Badań Literackich PAN (Polska)
 • Michał Kuziak, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Zofia Rejman, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Katarzyna Sałkiewicz, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Barbara Wolska, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • Katarzyna Stanny, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska) – projekt graficzny
 • Anastazja Wiekszyna, Instytut Polski w Moskwie (Rosja)
 • oraz
  • Kamil Dźwinel (Toruń, Polska) – redakcja językowa tekstów polskich
  • Michał Wysocki (Warszawa, Polska) – skład i łamanie, projekt, wykonanie i prowadzenie strony www
  • Maria Helena Żukowska (Leeds, Wielka Brytania) – redakcja językowa tekstów angielskich

Rada naukowa:

Adres redakcji

Redakcja „Napisu“

ul. Nowy Świat 72, pok. 131

00-330 Warszawa

 

Więcej informacji na temat czasopisma na stronie rocznika.


Skip to content