ankara escort

POŻEGNANIE PROFESORA JERZEGO JARZĘBSKIEGO

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Jerzego Jarzębskiego.

Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski przez całe zawodowe życie był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Należał do grona wybitnych znawców i badaczy literatury polskiej XX i XXI wieku. Domeną Jego zainteresowań i dokonań naukowych była w szczególności proza – zwłaszcza w jej szeroko rozumianym nurcie awangardowym. Pozostawił pionierskie i fundamentalne książki poświęcone twórczości Brunona Schulza, Witolda Gombrowicza, Stanisława Lema. Książki te na stałe weszły do kanonu badań nad pisarstwem wymienionych autorów i stały się ważnym punktem odniesienia dla późniejszych studiów.

Jednocześnie prof. dr hab. Jerzy Jarzębski był przez kilkadziesiąt lat uważnym i czułym obserwatorem bieżącego życia literackiego. W swoich wnikliwych diagnozach z wielką trafnością rozpoznawał kluczowe zjawiska i procesy literatury ostatniego półwiecza. W niepowtarzalny sposób łączył rolę historyka literatury badającego jej XX-wieczny kanon i krytyka literackiego aktywnie towarzyszącego jej współczesnym przemianom.

Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski był zaprzyjaźniony ze środowiskiem Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Współpraca ta – realizowana w różnych formach – trwała przez kilka dekad. Bardzo ją ceniliśmy. Jedną z tych form był wielokrotny i regularny udział prof. dr. hab. Jerzego Jarzębskiego w konferencjach naukowych organizowanych przez Zakład Literatury XX i XXI wieku UW. Te wspólnie podejmowane działania – zawsze naukowo owocne i inspirujące – miały dla nas także jeszcze inny wymiar: właśnie przyjacielski.

Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski pozostanie w naszej pamięci,

dyrekcja i pracownicy

Instytutu Literatury Polskiej

Uniwersytetu Warszawskiego

 

Informacje o uroczystościach pogrzebowych można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Skip to content