Zakład Literatury XX i XXI wieku

http://www.xxwiek.ilp.uw.edu.pl

Informacje ogólne

W zakres prac badawczych i dydaktycznych Zakładu wchodzi literatura, życie literackie i kultura XX i XXI wieku. Zainteresowania pracowników i doktorantów koncentrują się wokół zagadnień:

 • literatury wojny i okupacji,
 • obrazu Zagłady w piśmiennictwie ubiegłego i obecnego stulecia,
 • eseistyki emigracyjnej,
 • miasta jako przestrzeni literatury XX wieku,
 • zastosowań koncepcji Lacana i Blooma do interpretacji literatury XX wieku,
 • związków biografii z tekstem artystycznym,
 • sposobów obecności nadawcy w tekście,
 • współzależności literatury, filozofii i sztuki,
 • nowego historyzmu i jego związków z literaturą,
 • problematyki późnego pisarstwa,
 • prozy po 1989 roku oraz metodologii badań literackich,
 • współczesnej komparatystyki literackiej,
 • zastosowań studiów postkolonialnych do badań nad literaturą polską XX i XXI wieku,
 • instytucji współczesnego życia literackiego.

Zakład prowadzi zajęcia z literatury XX i XXI wieku. Współpracuje też z kierowaną przez dr hab. Alinę Molisak Pracownią Badań Literackiej Kultury Mniejszości oraz z Centrum im. Mordechaja Anielewicza, realizując dla studentów Wydziału Polonistyki i Instytutu Historycznego UW specjalizację z zakresu kultury żydowskiej, tzw. ścieżkę judaistyczną.

Od 2001 roku ukazuje się seria wydawnicza Zakładu i Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury, prezentująca prace indywidualne oraz zbiorowe, będące owocem konferencji organizowanych przez Zakład i Pracownię, zaś od 2008 r. w serii ukazują się poza zakładowymi autonomiczne publikacje Pracowni.

Kierownik

Prof. dr hab. Tomasz Wójcik

Pracownicy

Prof. dr hab. Hanna Gosk
Prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk
Prof. dr hab. Tomasz Wójcik
prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
Prof. UW, dr hab. Jan Potkański
dr hab. Alina Molisak
dr Jagoda Wierzejska
dr Łukasz Pawłowski
dr Karol Hryniewicz (Sekretarz Zakładu)

Doktoranci

prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz:
Justyna Morawska
Olga Osińska
UlanaSharpe
Zofia Mitan
Filip Żelichowski

prof. dr hab. Hanna Gosk
Mateusz Pytko
Piotr Sadzik
Zbigniew Jazienicki
Remigiusz Kujtkowski

prof. Andrzej Stanisław Kowalczyk (współpromotorstwo)
Mikołaj Nowak-Rogoziński

prof. Tomasz Wójcik
Karol Płatek
Paulina Urbańska
Anita Zabłocka-Trojnar
Hanna Żbikowska

dr hab. Jan Potkański
Antoni Zając
Manoj Kumar

dr hab. Alina Molisak
Andrzej Lewicki

Współpracownicy/Emerytowani członkowie Zakładu

prof. dr hab. Andrzej Lam 

Numer gabinetu zakładowego

20


Skip to content