ankara escort

Zakład Literatury XX i XXI wieku

http://www.xxwiek.ilp.uw.edu.pl

Informacje ogólne

W zakres prac badawczych i dydaktycznych Zakładu wchodzi literatura, życie literackie i kultura XX i XXI wieku. Zainteresowania pracowników i doktorantów koncentrują się wokół zagadnień:

 • literatury wojny i okupacji,
 • obrazu Zagłady w piśmiennictwie ubiegłego i obecnego stulecia,
 • eseistyki emigracyjnej,
 • miasta jako przestrzeni literatury XX wieku,
 • zastosowań koncepcji Lacana i Blooma do interpretacji literatury XX wieku,
 • związków biografii z tekstem artystycznym,
 • sposobów obecności nadawcy w tekście,
 • współzależności literatury, filozofii i sztuki,
 • nowego historyzmu i jego związków z literaturą,
 • problematyki późnego pisarstwa,
 • prozy po 1989 roku oraz metodologii badań literackich,
 • współczesnej komparatystyki literackiej,
 • zastosowań studiów postkolonialnych do badań nad literaturą polską XX i XXI wieku,
 • instytucji współczesnego życia literackiego.

Zakład prowadzi zajęcia z literatury XX i XXI wieku. Współpracuje też z kierowaną przez dr hab. Alinę Molisak Pracownią Badań Literackiej Kultury Mniejszości oraz z Centrum im. Mordechaja Anielewicza, realizując dla studentów Wydziału Polonistyki i Instytutu Historycznego UW specjalizację z zakresu kultury żydowskiej, tzw. ścieżkę judaistyczną.

Od 2001 roku ukazuje się seria wydawnicza Zakładu i Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury, prezentująca prace indywidualne oraz zbiorowe, będące owocem konferencji organizowanych przez Zakład i Pracownię, zaś od 2008 r. w serii ukazują się poza zakładowymi autonomiczne publikacje Pracowni.

Kierownik

prof. dr hab. Tomasz Wójcik

Pracownicy

prof. dr hab. Hanna Gosk
dr hab. Jan Potkański, prof. UW
dr hab. Alina Molisak, prof. UW
dr Marcin Czardybon
dr Karol Hryniewicz (Sekretarz Zakładu)
dr Jagoda Wierzejska
dr Łukasz Żurek

Doktoranci

Promotor
prof. dr hab. Tomasz Wójcik

Paulina Urbańska
Zofia Mitan-Gawryszewska (lituanistyka; promotor pomocniczy: dr Joanna Tabor)
Anita Zabłocka-Trojnar
Filip Żelichowski
Hanna Żbikowska

Promotor
prof. dr hab. Hanna Gosk
Piotr Sadzik

Promotor
dr hab. Alina Molisak, prof. UW

Andrzej Lewicki
Olga Hellich (promotor pomocniczy: prof. dr hab. Anita Lorenc)

Promotor
dr hab. Jan Potkański, prof. UW

Antoni Zając
Maria Zielniewicz

 

Współpracownicy/Emerytowani członkowie Zakładu

Prof. dr hab. Andrzej S. Kowalczyk
Prof. dr hab. Andrzej Lam

Numer gabinetu zakładowego

20


Skip to content