ankara escort

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Kierownik

prof. dr hab. Danuta Ulicka

Pracownicy

prof. dr hab. Witold Sadowski

dr hab. Przemysław Pietrzak

dr Anna Dżabagina

dr Artur Hellich

dr Joanna Jeziorska-Haładyj

dr Adela Kobelska

dr Helena Markowska-Fulara

dr Magda Nabiałek

dr Łukasz Wróbel

Doktoranci

mgr Przemysław Batorski

mgr Jadwiga Biernacka

mgr Aleksandra Ciechomska

mgr Katarzyna Jaworska

mgr Monika Kopcik

mgr Paweł Matoga

mgr Wojciech Pietras

mgr Anna Piniewska

mgr Piotr Sidorowicz

mgr Aleksandra Siermińska

Adres

Uniwersytet Warszawski
Instytut Literatury Polskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Skip to content