ankara escort

Pracownia Poetyki Wiersza

wiersz@uw.edu.pl

Kierownik:

prof. dr hab. Witold Sadowski
sadowski AT uw.edu.pl

Z Pracownią współpracują:

dr hab. Joanna Dembińska-Pawelec, prof. Uniwersytetu Śląskiego,

dr Dalibor Dobiáš, Akademia Nauk Republiki Czeskiej,

prof. dr hab. Adam Dziadek, Uniwersytet Śląski,

dr Maciej Gorczyński, Uniwersytet Wrocławski,

prof. dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

dr Robert Kolár, Akademia Nauk Republiki Czeskiej,

dr Magdalena Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

prof. Aleksandra Kremer, Uniwersytet Harvarda

dr Magdalena Maria Kubas, Uniwersytet Turyński,

dr Arkadiusz Sylwester Mastalski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,

dr Petr Plecháč, Akademia Nauk Republiki Czeskiej,

dr hab. Krzysztof Skibski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

dr hab. Beata Śniecikowska, prof. Instytutu Badań Literackich PAN,

dr Anna Tenczyńska, Uniwersytet Warszawski,

mgr Wojciech Pietras, Uniwersytet Warszawski,

mgr Jakub Říha, Akademia Nauk Republiki Czeskiej.

 

Publikacje Pracowni:

Potencjał wiersza, pod red. Witolda Sadowskiego, Warszawa 2013.

– Numer tematyczny rocznika „Prace Filologiczne: Literaturoznawstwo” 2013 (1): Sources of Verse, ed. by Witold Sadowski and Aleksandra Kremer.


Skip to content