ankara escort

Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych

Informacje ogólne

Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych prowadzi badania w zakresie:

– semiotyki, poetyki i retoryki porównawczej oraz antropologii przekazów polisemiotycznych i multimedialnych;

– relacji intersemiotycznych w obrębie jednego medium oraz relacji między tekstami reprezentującymi odmienne media, w szczególności przekładu intersemiotycznego i intermedialnego oraz kreowania znaczeń w interakcji różnych systemów znakowych i mediów;

– form obecności jednej sztuki w innej (np. muzyki w literaturze, malarstwa w literaturze, narracji w grach wideo); relacjami literatura ? film, literatura-muzyka, literatura-malarstwo;

– sposobu istnienia słowa w kulturze multimedialnej i interaktywnej, relacji słowo-dźwięk, słowo-obraz;

– narracji filmowej, narracji interaktywnej, transsemiotycznej i transmedialnej;

– figur w tekstach wieloznakowych;

– perswazji polisemiotycznej i multimedialnej (np. w reklamie);

– cyfrowej semiopoetyki;

– tekstu cyfrowego (digitalne transformacje gatunków, form tekstowych);

– sztuki cyfrowej (literatura, gry wideo, grafika komputerowa)

-przekładu cyfrowego, komunikacji cyfrowej

Kierownik

prof dr hab. Ewa Szczęsna

Członkowie

dr Anna Tenczyńska – Sekretarz Pracowni
anna.tenczynska@uw.edu.pl
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. em. dr hab. Seweryna Wysłouch
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Zbigniew Kloch
Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Adam Dziadek
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prof. dr hab. Andrzej Hejmej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka
zaneta_nalewajk@o2.pl
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Agnieszka Smaga
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Beata Śniecikowska
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Marek Kaźmierczak
Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Mariusz Pisarski

dr Piotr Kubiński
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Urszula Pawlicka
Wydział Mediów, Aalto University, Finlandia

dr Weronika Lipszyc
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Robert Birkholc
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Roman Bromboszcz

Współpracownicy:

dr hab. Mirosław Filiciak
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

dr hab. Grzegorz Grochowski
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

dr Maciej Maryl
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Numer Gabinetu Pracowni

10


Skip to content