ankara escort
Pracownik

prof. dr hab.

Michał Kuziak

profesor

michalkuziak@wp.pl

DYŻURY

poniedziałki 12.00–13.00, p. 6a

Zainteresowania naukowe

Literatura romantyzmu polskiego i europejskiego; komparatystyka literacka; postkolonializm; literatura najnowsza; retoryka.

Książki

Książki autorskie

 1. M. Kuziak, Fragmenty o Słowackim, Słupsk 2001;
 2. M. Kuziak, Wielka Całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza, Słupsk 2006 (II wyd. 2009);
 3. M. Kuziak, Jak mówić: poradnik praktyczny, Warszawa 2006;
 4. M. Kuziak, O prelekcjach paryskich Mickiewicza, Słupsk 2007;
 5. M. Kuziak, Inny Mickiewicz, Gdańsk 2013.

Książki pod redakcją

 1. Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja, pod red. M. Kuziaka, Słupsk 2002;
 2. “Sztuczne raje”. Używki w kulturze i literaturze, pod red. M. Kuziaka, Słupsk 2002;
 3. Romantyzm i nowoczesność, pod red. M. Kuziaka, Kraków 2009;
 4. Słowacki postkolonialny, pod red. M. Kuziaka, Bydgoszcz 2011;
 5. Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), pod red. W. Hamerskiego, M. Kuziaka, S. Rzepczyńskiego, Warszawa 2014;
 6. Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. II, pod red. M. Kuziaka i B. Maciejewskiego, Kraków 2016;
 7. Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. I, pod red. M. Kuziaka i B. Nawrockiego, Warszawa 2017.

Redakcja serii

 1. Polonistik im Kontext, LiTVerlag;
 2. Studia romantyczne, IBL PAN;
 3. Czarny romantyzm, UwB;
 4. Projekty komparatystyki, Universitas.

Wybrane artykuły

 1. M. Kuziak, Mickiewicz jako historyk literatury w prelekcjach paryskich, “Pamiętnik Literacki” 2011, z. 1.
 2. M. Kuziak,Mickiewicz subwersywny. Wokół projektu dziadów/”Dziadów”, “SlaviaOccidentalis” 2011, t. 68.
 3. M. Kuziak,The Slavic Barbarian in Adam Mickiewicz’s Paris Lectures, “Rocznik Komparatystyczny” 2013 nr 4.
 4. M. Kuziak, “Samuel Zborowski”. Rymkiewicz w zwierciadle Słowackiego, “Ruch Literacki” 2013, z. 4-5.
 5. M. Kuziak, Norwid i pejzaż nowoczesności (wokół Paryża poety), “Studia Norwidiana” 2014.
 6. M. Kuziak, Romantyczne górnictwo. Między mistyką, nauką a przemysłem, “Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, 2015.
 7. M. Kuziak, Norwida — zmagania z podmiotowością. Epifanie poetyckie autora “Vade-mecum”, “Pamiętnik Literacki” 2015, nr 5.
 8. M. Kuziak, Prowincja — centrum. Strategie mocy i słabości literatury peryferyjnej (Mickiewicz — Gombrowicz — Stasiuk), “Rocznik Komparatystyczny” 2015.
 9. M. Kuziak, “Sen polski”: przypadek romantyków i nie tylko, “Teksty Drugie” 2016, nr 5.
 10. M. Kuziak, W sprawie polityczności polskiej humanistyki, “Teksty Drugie” 2017, nr 1.
 11. M. Kuziak, Lustra imagologiczne Mickiewicza, “Porównania” 2017 (nr XX).
 12. M. Kuziak, Podmiotowość romantyczna — kłopoty z sensualnością (Rekonesans na przykładzie korespondencji Zygmunta Krasińskiego), “Pamiętnik Literacki” 2018, nr 1.
 13. M. Kuziak, Magnetyzm — dziwna nowoczesność, “Ruch Literacki” 2018, nr 2.

Strona internetowa

michałkuziak.com.pl

Zakład

Zakład Komparatystyki

Funkcje

Kierownik Pracowni Literatury Okolicznościowej i Użytkowej


Skip to content