ankara escort
wojciech Kordyzon

PhD

Wojciech Kordyzon

senior assistant

DYŻURY

piątki, godz. 12.00–13.00, p. 43

Research interests

I have graduated from the University of Warsaw: College of Interdisciplinary Individual Studies in Humanities and Social Sciences (MA in Polish philology – 2018, MA in art history – 2019) and Faculty of Polish Studies (PhD in history of literature – 2022). My research work is focused on the cultural history of the 16–17th centuries (particularly Reformation writing in Europe) as well as book, reading, and printing history of the early modern era.

Books

Critical editions

Delicje ziemie włoskiej, oprac. W. Kordyzon, A. Wieczorek, Warszawa-Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2017 („Pisma Scjencji Pełne”, t. 3).

Adam Paxillus, Tragedyja o Ulissesie, oprac. W. Kordyzon, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18235.

Edited volumes

Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych, red. A. Bielak, W. Kordyzon, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017 („Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej”, t. 5).

Selected articles

Journal papers

Mleko duchowne – Upominek od Pietra Paola Vergeria w polskim przekładzie Ostafiego Trepki z 1556 roku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2021, t. 65, s. 239–273, https://doi.org/10.12775/OiRwP.2021.10.

O polskim wydaniu Liberum Arbitrium Francesca Negriego i „zagranicznej” pochwale polskich pisarzy reformacyjnych, „Studia Źródłoznawcze. Commentationes” 2021, t. 59, s. 77–105, https://doi.org/10.12775/SZ.2021.05.

Zbiory emblematyczne w kolekcji Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Przegląd bibliograficzny i proweniencyjny, „Terminus” 2021, t. 23, z. 3(60), s. 341–364 [współaut. M. Osuch], https://doi.org/10.4467/20843844TE.21.013.13850.

Msza przed trybunałem. Personifikacja Mszy w spolszczonym dialogu Bernardina Ochina na tle europejskiej literatury reformacyjnej pierwszej połowy XVI wieku, „Terminus” 2019, t. 21, z. 2 (51), https://doi.org/10.4467/20843844TE.19.017.11191.

Parafraza jako środek polemiczny w dyskusji eucharystycznej w „Trajedyi o Mszej” (1560) Bernardina Ochina, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2019, t. 72, z. 4, https://doi.org/10.21906/rbl.3641.

Who is the Viellator on Folio 18r of the Sankt Florian Psalter? A Miniature from a Manuscript in the Collections of the National Library of Poland as Seen Through the Medieval Imagination, „Polish Libraries” 2018, vol. 6, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18851.

Book chapters

Polemiczne „tragedie” protestanckie w Polsce w latach 1558–1560. Gatunkowe i parenetyczne aspekty utworów Bernardina Ochina i Francesca Negriego, w: Zygmunt August i kultura jego czasów. W pięćsetlecie urodzin ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie, red. R. Rusnak, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022, s. 93–109.

Gatunkowe i kulturowe innowacje w spolszczeniu „Trajedyi o Mszej” (1560) Bernardina Ochina, w: Przekład jako aneksja kulturowa dzieła, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Fijałkowski, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021, s. 144–163.

Opracowanie wybranych źródeł rękopiśmiennych, w: Wilamowianie i ich stroje. Dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa Wilamowic, red. B. Chromik, T. Król, M. Małanicz-Przybylska, Warszawa: Wydział „Artes Liberales”, 2020.

Rzymskie korzenie herezji. Słowo Boże w perspektywie historycznej, czyli wstępne uwagi nad „Książkami o tym, skąd wzięło początek Słowo Boże” Eustachego Trepki (1557 r.), w: Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych, red. A. Bielak, W. Kordyzon, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18278.

„Viertzig dialogi” (1612) Nicolausa Volckmara jako przyczynek do rozważań o nauczaniu języka polskiego jako obcego na przełomie wieków szesnastego i siedemnastego, w: Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli. Wobec tłumaczenia tekstów dawnych, red. A. Bielak, Warszawa: Wydział „Artes Liberales”, 2014.

Administration service

Secretary, Departament of Early Polish Literature and Culture

Research projects and funding

Principial Investigator in:

2021–2024

Beyond Propaganda: Polish Publishing Programme in Königsberg as a Project of Religious and Cultural Education (ca. 1544–1575), National Research Centre, Poland, PRELUDIUM, no. 2020/37/N/HS2/00467, https://projekty.ncn.gov.pl/en/index.php?projekt_id=478449.

2017–2021

Stulecie sporu, stulecie dialogu. Bernardino Ochino i protestancki dialog polemiczny w Polsce XVI wieku [translated title: Age of Controversy, Age of Dialogue. Bernardino Ochino and Protestant Polemical Dialogue in Poland of the 16th Century], Ministry of Higher Education, Poland, Diamentowy Grant, no. DI2016003546.

Team member in:

Since 2022

Researcher in: Poeta, medyk, dyplomata na dworze Radziwiłłów. Edycja krytyczna korespondencji Daniela Naborowskiego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH), 11H 20 0252 88, PI: dr Alicja Bielak, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy.

2020–2022

Researcher in: Matrix of Confusion. The Production of Woodcut Illustration in Poland-Lithuania and Prussia until the Early 17th Century, National Research Centre Poland, OPUS, no, 2018/31/B/HS2/00533. PI: prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Institute of Art History, University of Warsaw.

2019–2021

WP6 (Impact) Backup Leader and WP2 (Mapping) member: Religious Studies Infrastructure: Tools, Experts, Connections and Centers (acronym: RESILIENCE). Coordinating institution: Fondazione per le scienze religiose „Giovanni XXIII”, Bologna, Italy, project officer: Prof. Alberto Melloni; co-director in Warsaw: Dr. Michał Choptiany; funded by EU, Horizon 2020, INFRADEV-2, no. 871127


Skip to content