ankara escort

Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej

Informacje ogólne

Pracownia istnieje od 1993 roku. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół „obszarów trzecich” literatury i kultury, które znajdują się między „wysoką” literaturą artystyczną a folklorem. Obszary te obejmują zwłaszcza: teksty okolicznościowe, kaznodziejstwo i inne formy retoryczne, literaturę użytkową (poradniki, instrukcje), literaturę dokumentu osobistego (pamiętnikarstwo, epistolografia) oraz szczególne formy literackie na pograniczu słowa pisanego i mówionego (anegdota, gawęda) czy słowa i sztuk plastycznych (komiks).

Wspólnie z Zespołem Badań Obszarów Trzecich przy Pracowni Literatury II połowy XIX Wieku IBL PAN. Pracownia organizuje KONFERENCJE. i redaguje od 1994 r. rocznik naukowy „Napis”, poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej.

Kierownik

dr hab., prof. UW Michał Kuziak

Członkowie

dr Agnieszka Bąbel
dr Agata Grabowska-Kuniczuk
dr Marcin Kuźma
dr Wojciech Kaliszewski
dr Małgorzata Lisicka
dr hab. Marek Pąkciński
dr Katarzyna Sałkiewicz
dr Bartłomiej Szleszyński
dr Kamila Tuszyńska
dr Iwona Wiśniewska

Numer gabinetu Pracowni

Pokój 6a UW/ Pokój 131 IBL PAN


Skip to content