ankara escort

Renesansowa reklama wydawnicza – otwarte spotkanie poświęcone literaturze dawnej

17 stycznia, sala 17

Informacje ogólne

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych zaprasza studentów wszystkich lat studiów na otwarte spotkania poświęcone literaturze dawnej, które będą się odbywać dwa razy w semestrze. Pracownicy Zakładu proponują rozmowę o najważniejszych zjawiskach literackich przeszłości, wciąż znajdujących oddźwięk wśród odbiorców współczesnych.

Renesansowa reklama wydawnicza

Drugie z serii spotkań poświęconych literaturze dawnej odbędzie się w środę 17 stycznia 2024 o godz. 17.00 w sali nr 17 na Wydziale Polonistyki. Poprowadzi je dr Wojciech Kordyzon, który opowie o tym, jak druk wpływał na sens i recepcję dzieł renesansowych twórców. Zrozumienie skomplikowanego łańcucha produkcji wydawniczej w XVI wieku pozwala dostrzec, że na materialny obiekt, jakim jest wydrukowana książka, poza autorem utworu składa się współpraca wielu podmiotów: wydawcy, korektora, drukarza, introligatora i innych. Większość z nich poza celami artystycznymi realizowała także cele biznesowe.

Podczas spotkania porozmawiamy w szczególności o roli drukarzy i wydawców w procesie upubliczniania dzieła literackiego w dobie renesansu, a także przyjrzymy się przykładom wczesnonowożytnych paratekstów, pełniących funkcję reklamy – przygotowywanych po to, żeby zalecić, opisać czy przedstawić wyprodukowane przez daną oficynę książki potencjalnym klientom i czytelnikom. Po omówieniu działalności postaci ikonicznych dla historii drukarstwa humanistycznego, Johannesa Frobena i Alda Manuzia, zapoznamy się z „reklamowymi paratekstami” stworzonymi przez drukarzy i wydawców, działających w Polsce oraz Prusach – w Krakowie, Królewcu i Pińczowie.


Skip to content