ankara escort
blednący atrament

Blednący atrament. Polskie rokoko literackie lat 1795–1830 na tle europejskim

Tomasz Jędrzejewski

Instytut Badań Literackich PAN

Warszawa 2022

Informacje ogólne

Książka mówi o początkach, rozwoju i – przede wszystkim – finalnej fazie literackiego rokoka. W panoramicznym ujęciu znalazły się tu zjawiska charakterystyczne dla literatury francuskiej, włoskiej, angielskiej i polskiej. Najwięcej uwagi autor poświęcił literaturze rokokowej w końcówce XVIII i w pierwszych trzech dekadach XIX wieku. Na kartach Blednącego atramentu spotykają się tacy autorzy, jak Jan Potocki, Stanisław Trembecki, Antoni Malczewski czy Adam Mickiewicz. Towarzyszą im europejscy literacki i europejskie literatki. Monografia przynosi obraz nie tylko zabawek wierszem i prozą, lecz także rokokowych gestów, mód i stylów życia.

Publikacja stanowi rezultat badań prowadzonych w ramach projektu „Kultura literacka polskiego rokoka lat 1795-1830 na tle europejskim”, zarejestrowanego pod numerem 2016/23/D/HS2/01119, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Adres książki na stronie wydawnictwa


Skip to content