ankara escort

Szkice

Borys Pasternak, tłum. Seweryn Pollak, pod red. Katarzyny Gędas, Piotra Mitznera i Żanety Nalewajk

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa 2022

Informacje ogólne

Zapraszamy do lektury edycji Szkiców Borysa Pasternaka w tłumaczeniu Seweryna Pollaka i opracowaniu Katarzyny Gędas, Piotra Mitznera i Żanety Nalewajk, która ukazała się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Autorką motywu na okładce jest Roussanka Alexandrova-Nowakowska.
Książka stanowi wybór esejów wybitnego rosyjskiego pisarza, Borysa Pasternaka (1890‒1960) w przekładach Seweryna Pollaka. Teksty, najczęściej w Polsce niepublikowane układają się w swego rodzaju biografię poety na tle dramatycznych napięć XX wieku.
Z recenzji dr hab. Iriny Lappo: “Borys Pasternak powszechnie uważany jest za jednego z największych klasyków dwudziestowiecznej literatury światowej. Jako poeta jest dobrze znany z polskich przekładów. Jako pisarz – z uhonorowanej Nagrodą Nobla powieści Doktor Żywago i autobiograficznej opowieści Drogi napowietrzne. Brakuje natomiast dotąd publikacji esejów tego pisarza. Uzupełnienie tego dzieła o błyskotliwe szkice mistrza jest nadzwyczaj wartościowym przedsięwzięciem wydawniczym, zwłaszcza że wyboru i przekładu dokonał Seweryn Pollak”.
Z recenzji prof. Tadeusza Sucharskiego: “Recenzowana publikacja jest niezwykle ważna, bo pozwala nie tyle zastąpić biografię autora Doktora Żywago, ile ją uzupełnić jego przekonaniami estetycznymi. Ujawnia kręgi zainteresowań, fascynacji, wplątane dramatycznie w pułapki historii. Słusznie bowiem zauważa Pollak, iż wypowiedzi teoretyczne Pasternaka . Dają więc owe wypowiedzi szansę szansę wypracowania nowej postawy wobec poety, którego trudna twórczość rodziła często postawy kapitulanckie. Umożliwiają odczytanie wierszy w kontekście przekonań, filozofii twórczej autora Życia – mojej strony”.
Borys Pasternak, Szkice, tłum. Seweryn Pollak, pod red. Katarzyny Gędas, Piotra Mitznera i Żanety Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021. Książka jest rezultatem prac prowadzonych w Pracowni Badań Kontekstowych i Literaturoznawczych Studiów Translatologicznych (Wydział Polonistyki UW). Ukazuje się w serii Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego “Poza granicami” oraz w ramach “Biblioteki kwartalnika Tekstualia”

Adres książki na stronie wydawnictwa

https://www.wuw.pl/product-pol-15578-Borys-Pasternak-Szkice-Wybor-i-tlumaczenie-Seweryn-Pollak.html


Skip to content