Marta Wojtkowska-Maksymik

PhD

Marta Wojtkowska-Maksymik

Academic interests

Renaissance and Baroque literature, early modern Polish translation, Polish-Italian literary and cultural relationships, Neoplatonism in Polish literature of the 16th and 17th centuries, Reformation writing of the 16th and 17th centuries, Ciceronianism, bucolic tradition in the theater of the 16th and 17th centuries, querelle des femmes in Polish literature of the 16th and 17th centuries.

Books

Monographies

„Gentiluomo cortigiano” i „Dworzanin polski”. Dyskusja o doskonałości człowieka w „Il Libro del Cortigiano” Baldassarra Castiglionego i w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, Warszawa: IBL, 2007.

Źródła i sposób ujęcia kwestii kobiecej godności w „O ślachetności a zacności płci niewieściej” Macieja Wirzbięty, Warszawa: Sub Lupa, 2017.

 

Edited Volumes

„Dworzanin polski” Łukasza Górnickiego. Dzieło, inspiracje, autor, ed. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2016.

Dramaturgia włoska XVI wieku: Niccolò Machiavelli, „Mandragora”, Gian Giorgio Trissino, „Sofonisba”, Torquato Tasso, „Amintas”, ed. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2017.

[with M. Lenart, M. Wrana], Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwie, cz. I Pamiątki, donacje, świadectwa kultu(wieki XVI-XIX), Opole: Uniwersytet Opolski, 2019 („Natio Polona. Fontes et Studia”, t. II (1)), ss. 412.

L’epica cavalleresca dell’età moderna: un modello europeo (Atti del Convegno, Roma 20-21 settembre 2018), a cura di M. Wojtkowska-Maksymik, Roma: Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro Studi a Roma, 2019 („Conferenze”, 143), ss. 247, il. 12, https://rzym.pan.pl/images/Conferenze_143_e-book.pdf

Studies in Polish Language and Literature, ed. M. Wojtkowska-Maksymik, M. Zawisławska, Peter Lang, Berlin 2022 (“Polish Studies. Transdisciplinary Perspectives”, 39), ss. 179, il. 9. DOI: https://doi.org/10.3726/b19664

 

Translations

Francesco Petrarca, Drobne wiersze włoskie (Rerum vulgarium fragmenta), wstęp P. Salwa, wybór przekładów J. Mikołajewski, komentarz M. Santagaty w adaptacji i opracowaniu zespołu (J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik i in.) pod red. P. Salwy, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2005.

Torquato Tasso, Amintas. Baśń leśna, przeł, wstęp i komentarze M. Wojtkowska-Maksymik, w: Dramaturgia włoska XVI wieku: Niccolò Machiavelli, „Mandragora”, Gian Giorgio Trissino, „Sofonisba”, Torquato Tasso, „Amintas”, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2017.

Giovan Battista Guarini, Wierny pasterz, przeł., wstęp i komentarze M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2018.

Selected articles

Journals Articles

W kajdanach wstydu i w sidłach śmierci. Filozoficzne źródła „Amintasa” Jana Andrzeja Morsztyna, „Barok” 2008, nr XV/2 (30).

Castiglionego i Górnickiego pochwała muzyki (na podstawie pierwszych ksiąg „Il Cortigiano” i „Dworzanina polskiego”), „Roczniki Humanistyczne” 2008, t. LVI.

Dalida Luigiego Grota w przekładzie Jana Smolika, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2009, t. LIII.

Niewiasta w rajskim ogrodzie. Kilka uwag o godności kobiecej (Na podstawie traktatu „O ślachetności a zacności płci niewieściej”, 1575), „Prace Filologiczne” 2011, t. LXI: Literaturoznawstwo, nr 1.

Jan Smolik e la traduzione della Dalida di Luigi Groto, „Hvmanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies” 2013, vol. VIII/1.

Wykorzystanie symboliki tetragramu w O ślachetności a zacności płci niewieściej (1575) Macieja Wirzbięty, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2016, nr 6(9).

Chimera w sporach o Trójcę Świętą w latach 60. XVI wieku (na przykładzie Sylwy IV Andrzeja Trzecieskiego), „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2017, nr 7(10). DOI: https://doi.org/10.32798/pflit.97

Henri de Valois et la France dans les lettres des calvinistes polonais aux théologiens suisses (1572-1576), „Seizième siècle” 2008, vol. 14.

O locie z wieży. Historia Poggia Braccioliniego o kardynale Bordeaux i szalbierzu oraz opowieść „O księdzu, co złe wino miał” z „Facecyji polskich”, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, 2020, nr 10(13), s. 355-368. DOI: https://doi.org/10.32798/pflit.579

Aristotle for women. On the Polish translation of “Problemata Aristotelis” (“Omnes homines”) (1535), “Philosophical Readings”, 2020, nr XII.2, s. 341-350. DOI: 10.5281/zenodo.3865622

 

Book chapters

Filone i Sofia w sidłach zmysłowego pożądania (na podstawie „Dialoghi d’amore” Leona Hebrajczyka), w: W sidłach zmysłów, red. E. M. Wierzbowska, Sopot: FRUG, 2009.

[with M. Eder], Platońskie i neoplatońskie konteksty humanitas w literaturze polskiej XVI-XVIII wieku, w: Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. II, red. nauk. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa: Neriton, 2010.

Jan Kochanowski jako czytelnik „Dialoghi d’amore” Leona Hebrajczyka (na podstawie „Wzoru pań mężnych”), w: Proza staropolska, red. K. Płachcińska, M. Bauer, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2011.

La Patristica come scudo contro i seguaci della Riforma (sulla base della lettera dedicatoria del Locorum de Fide Communium Latinopolonorum…di Giovanni Herburt), w: Significato e funzione della cattedrale, del giubileo e della ripresa della patristica dal Medioevo al Rinascimento. Atti del XXIII Convegno Internazionale (Chianciano Terme — Pienza, 18-21 luglio 2011), a cura di L. Secchi Tarugi, Firenze: Franco Cesati Editore, 2013.

Platonic and Neo-Platonic Inspiration behind the Debate on the State in „Dworzanin polski” by Łukasz Górnicki and „De optimo senatore” by Wawrzyniec Goślicki, w: Polish Culture in the Renaissance: Studies in the Arts, Humanism and Political Thought, ed. by D. Facca and V. Lepri, Firenze: Firenze UP, 2013.

Alcune tracce del „Decameron” nei „Figliki” di Mikołaj Rej, w: Boccaccio e la nuova ars narrandi, a cura di P. Salwa, W. Olszaniec, Warszawa: Sub Lupa, 2015.

I canti del coro dall’ Aminta di Torquato Tasso tradotti da Jan Andrzej Morsztyn, w: L’Italia e la cultura europea, a cura di A. Klimkiewicz, M. Malinowska, A. Paleta, M. Wrana, Firenze: Franco Cesati Editore, 2015.

Il problema della scelta nella traduzione polacca del Iudicium Paridis di Jakobus Locher, w: Comico e tragico nella vita del Rinascimento. Atti del XXVI Convegno Internazionale (Chianciano Terme-Pienza, 17-19 luglio 2014), a cura di L. Secchi Tarugi, Firenze: Franco Cesati Editore, 2016.

L’immagine letteraria della corte suburbana del vescovo Samuel Maciejowski /Literacki obraz dworu biskupa Samuela Maciejowskiego, w: Corti rinascimentali extraurbane. Un modello di cultura tra Italia e Polonia. / Podmiejskie dwory renesansowe. Wzorzec kulturowy we Włoszech i w Polsce, a cura di / red. M. Lenart, M. Wrana, Padova-Opole 2016.

Theories of Translation of the Word in Poland during the Renaissance, w: Word of God, words of men. Translations, inspirations, transmissions of the Bible in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance, ed. by Joanna Pietrzak-Thébault, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019 („Refo500 Academic Studies”, vol. 43), s. 39-55.

Przedmowa, w: Poggio Bracciolini, Opowieści ucieszne, przeł. I. Grześczak, przedmowa M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa: WUW, 2019 (“Biblioteka Renesansowa”, t. 6), s. 15-59.

Changes in the Image of Women and the Perception of Their Role in 16th-Century Poland, w: Studies in Polish Language and Literature, ed. by M. Wojtkowska-Maksymik, M. Zawisławska, Berlin: Peter Lang, 2022 (“Polish Studies. Transdisciplinary Perspectives”, 39), s. 9-23. DOI: https://doi.org/10.3726/b19664

Maciej Wirzbieta’s O ślachetności a zacności płci niewieściej (1575) and Erasmus Tradition of Declamatio, w: Non-Classical Genres, ed. by J. Krauze-Karpińska, M. Piskała, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2022, s. 109-122.

Can Piety by Touhgt? Elementaria institutio Latini sermonis et pietatis Christianae (1575) by Maciej Wirzbięta, w: Beyond Devotion. Religious and Literary Communities in the 16th and 17th Century Polish Lithuanian Commonwealth. Texts and Contexts, ed. by Ł. Cybulski, K. Rutkovska, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2022, s. 201-222.

Website

Positions

Commissions of Trust

2019-      Expert of the NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – Polish National Agency for Academic Exchange)

 

2019-       Member of the editorial board of the journal Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo [Philological Studies. Literary Research; ISSN: 2084-6045 (print), ISSN: 2658-2503 (Online), DOI: 10.32798]; publisher: Faculty of Polish Studies, journal is on the ERIH+ Journal, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus – IC Journals Master List, SCOPUS

2005-     Member of the editorial board of the periodical Renaissance and Reformation in Poland [Renesans i Reformacja w Polsce; ISSN: 00298541 (print), ISSN: 2450-8346 (online)]; publisher: The Institute of History of the Polish Academy of Sciences, journal on the ISI Master Journal List


Skip to content