Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

Informacje ogólne

Działania Pracowni koncentrują się wokół integracji badań nad historią polskiego dramatu widzianego w kontekście literatury europejskiej. Okres 1864–1939 ma dla tej historii znaczenie szczególne, krystalizują się wtedy bowiem cechy nowoczesnego tekstu scenicznego, a twórczość dramatyczna – dziś często niesłusznie zapomniana – rozwija się wyjątkowo bujnie.
Proponowany obszar badań dotyczy przede wszystkim tekstu dramatycznego, a nie jego realizacji teatralnych. Oczywiście większość dramatów była tworzona z myślą o scenie i w badaniach nad dramatem nie sposób zignorować tego wątku. Jednak punktem wyjścia i centralnym zagadnieniem jest sam tekst oraz zawarte w nim potencjalne rozwiązania sceniczne.

Podejmowane badania dotyczą wielu zagadnień związanych z dramatem tego okresu. Należą do nich m.in.:
– dramat ekspresjonistyczny;
– dramat i komedia historyczna;
– socjologia teatru;
– dramat mieszczański;
– krytyka dramatu;
– elementy melodramatyczne;
– kategoria wzniosłości i groteski;
– dramat sakralny;
– dramaty pisane przez kobiety;
– dramaty pisane dla dzieci;
– recepcja dramatu;
– krytyka teatralna;
– wątki filozoficzne w dramacie;
– dramaty poszczególnych twórców (znanych i tych dopiero przywracanych pamięci).
Celem działalności Pracowni jest poszerzenie stanu wiedzy na temat dramatu polskiego okresu 1864–1939, rozpoznanie dynamiki rozwoju oraz kręgów inspiracji, a także związków dramatu z innymi rodzajami literackimi.

Kierownik

dr hab. Karol Samsel

Zastępca Kierownika Pracowni:

prof. dr hab. Maria J. Olszewska

Sekretarz Pracowni:

dr Agnieszka Skórzewska-Skowron

Członkowie Pracowni (w kolejności alfabetycznej) i zakres ich badań w ramach Pracowni: 

dr hab. Sabina Brzozowska, prof. UO. Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Dramaturgia Tadeusza Micińskiego i Stanisława Wyspiańskiego.

sabina.brzozowska@uni.opole.pl, publikacje

dr Jarosław Cymerman, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Dramaturgia międzywojenna, polski dramat ekspresjonistyczny.

jaroslaw.cymerman@poczta.umcs.lublin.pl, publikacje

dr hab. Marek Dybizbański, UO. Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Tragedia polska II połowy XIX wieku.

marek.dybizbanski@uni.opole.pl, publikacje

dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Dramaturgia Tadeusza Micińskiego badania nad kategoriami wzniosłości i groteski.

flis-czerniak@poczta.umcs.lublin.pl, publikacje

dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, prof. UMCS, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UMCS. Dramat w prasie (głównie warszawskiej i lubelskiej – pisma tygodniowe), wypowiedzi krytyczne dotyczące wystawień dzieł dramatycznych w wybranych periodykach na przełomie XIX i XX stulecia, obecność problematyki teatralnej i dramatycznej na łamach opiniotwórczych pism przełomu XIX i XX w. (np. „Tygodnik Ilustrowany”).

monika.gabrys@poczta.umcs.lublin.pl, publikacje

dr Grzegorz Głąb, KUL. Adiunkt w Katedrze Literatury Realizmu i Naturalizmu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Badania w zakresie dramatu sakralnego i wątków filozoficznych w dramacie.

grzesiu.tst@gmail.com, publikacje

mgr Marek Grajek, UW. Doktorant w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Socjologia sztuki (teatru, literatury). Dramat niemiecki w Polsce oraz polski w Niemczech. Funkcjonowanie (obecność/nieobecność) dramatów z państw Europy Środkowej w Polsce i polskich w państwach Europy Środkowej. Konteksty polityczne i socjologiczne dramatów.

marekgrajek@o2.pl, publikacje

prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, KUL. Kierownik Katedry Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odniesienia religijne i metafizyczne dramatu młodopolskiego.

wojkacz@kul.lublin.pl, publikacje

dr hab. prof UJK Grażyna Legutko, UJK. Zakład Historii Literatury do 1918 roku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dramaturgia Stefana Żeromskiego

grazyna.legutko@ujk.edu.pl, publikacje, strona internetowa

dr Katarzyna Małgowska, UW. Dramaturgia Emila Zegadłowicza, dramaturgia naturalistyczna przełomu XIX i XX w. oraz życie teatralne dwudziestolecia międzywojennego.

kaldma@o2.pl, publikacje

prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, UW. Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dramat młodopolski i jego recepcja.

mj.olszewska@uw.edu.pl, publikacje

dr hab. Dawid Osiński, UW. Adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Typologia i genologia dramatu mieszczańskiego w pozytywizmie. Krytyka teatralna i artystyczna II połowy XIX w.

dawidmariaosinski@tlen.pl, publikacje

dr hab. Magdalena Piotrowska, prof. UAM. Instytut Teatru i Sztuki Mediów; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Krytyka teatralna (wiek XIX/XX); widowiska kulturowe; teatry amatorskie.

mpiotrowsk@gmail.com, publikacje

dr hab. Anna Podstawka, KUL. Historyk literatury i teatrolog, adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odniesienia religijne i metafizyczne dramatu młodopolskiego.

podanna@kul.lublin.pl, publikacje

dr hab. Stefan Radziszewski, WSD Kielce. Dramat sakralny oraz wątki sakralne w dramacie.

stefanradziszewski@gmail.com, publikacje

dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM. Zakład Badań nad Tradycją Europejską. Kultura polska drugiej połowy XIX wieku (Teodor Tomasz Jeż, Joseph Conrad, Józef Ignacy Kraszewski).

ratajcza@amu.edu.pl

dr hab. Iwona E. Rusek, UW. Historyk literatury polskiej, autorka scenariuszy słuchowisk dla Teatru Polskiego Radia, konsultantka merytoryczna Tekstów Zebranych Jerzego Grotowskiego. Twórczość dramatyczna Juliusza Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego.

iwonkarusek@gmail.com, publikacje

dr hab. Magdalena Sadlik, UP. Adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego, im. KEN w Krakowie. Recepcja dramatu i sceniczne realizacje.

magdasadlik@interia.pl, publikacje

dr hab. Karol Samsel, UW. Zakład Literatury Romantyzmu. Dramat i teatr romantyczny, komedia Fredrowska, dramaturgia Norwida, dramat doby wojny i okupacji (Gajcy, Trzebiński, Pohoska, Baczyński, Mencel i inni).

lewks@wp.pl, publikacje

dr Agnieszka Skórzewska-Skowron. Historyk literatury polskiej i teolog dogmatyczny. Dramaty pisane przez kobiety. Wątki teologiczne w polskiej dramaturgii. Teatr chrześcijański. Wątki teatrologiczne w teologii i patrystyce.

agnieszka.skorzewska@gmail.com, publikacje, strona internetowa

dr hab. Mateusz Skucha, UJ. Asystent w Katedrze Teorii Literatury. Gender w dramacie.

mateusz.skucha@gmail.com, publikacje

prof. dr hab. Tomasz Sobieraj, UAM. Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krytyka teatralna II połowy XIX w.

lotario@amu.edu.pl, publikacje

dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP. Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich oraz Pracownia Dokumentacji Teatru w Słupsku w Katedrze Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Literaturoznawca i teatrolog. Teatr i dramat polski drugiej połowy XIX wieku, najnowszy dramat polski po 1989 roku, dramat historyczny, krytyka teatralna, pogranicze badań literaturoznawczych i teatralnych.

anna.sobiecka@apsl.edu.pl, publikacje

dr Joanna Warońska, AJD. Adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dramaty dwudziestolecia międzywojennego.

j.waronska@ajd.czest.pl, publikacje

dr Elżbieta Wróbel, AJD. Adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

elzbieta_wrobel@o2.pl, publikacje

mgr Michał Zdunik, UW. Doktorant w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Teoria postsakralności dramatu modernistycznego, dramaturgia Stanisława Wyspiańskiego, współczesne kontynuacje i inscenizacje dramatu modernistycznego.

michal.zdunik@gmail.com, publikacje, strona internetowa

 

Adres

Uniwersytet Warszawski
Instytut Literatury Polskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
POLAND

dramat.polon@uw.edu.pl

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri