Pamięć Juliusza Słowackiego

redakcja naukowa Olaf Krysowski, Natalia Szerszeń

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa 2021

Informacje ogólne

Przedmiotem zainteresowań autorów książki jest problematyka pamięci, wspomnień, upamiętniania w pisarstwie Juliusza Słowackiego. Praca opisuje stosunki i zależności, jakie zachodzą między pamięcią indywidualną a zbiorową, pamięcią a biografią oraz historią w utworach poety. Skłonność Słowackiego do rekonstruowania przeszłości lub też odczytywania zawartych w niej prefiguracji przyszłych zdarzeń wynika z pojmowania pamięci jako wartości zapewniającej trwanie tradycji kulturowej, społecznej, narodowej. Dla poety pamięć ma jednak także wymiar indywidualny, osobisty. Jest źródłem głębokiego doświadczania egzystencji, a niekiedy nawet metafizyczną formą bytu, istnienia poza materią i czasem. Osobliwy charakter zyskuje ona w tzw. utworach genezyjskich, powstałych w latach 1842-1849. Okazuje się w nich skutecznym narzędziem dochodzenia do prawdy o początku i celach finalnych bytu.

Autorzy książki, która wpisuje się w nurt badawczy określany mianem memory studies, w sposób nowatorski i wieloaspektowy rekonstruują idee, formuły i pojęcia współtworzące swego rodzaju filozofię pamięci w twórczości Słowackiego. Odnajdują pamięć w refleksji historycznej i historiozoficznej poety. Interpretują częste w jego utworach dyskusje i rozrachunki z przeszłością, ironię w przedstawianiu dziejów. Zwracają uwagę na rolę wspomnień w przeżywaniu przez bohaterów teraźniejszości i projektowaniu (przepowiadaniu) przyszłości. Analizują aksjologiczne konteksty pamięci, jej relacje z kategoriami dobra i zła, zarówno w wymiarze społecznym, historycznym, jak i jednostkowym, egzystencjalnym. Ukazują funkcje dyskursów autobiograficznego i autotematycznego w procesach upamiętniania wizerunków konkretnych osób. Opisują mitotwórcze aspekty pamiętania, wyszczególniając częste w tekstach poety mitologizacje, sakralizacje przeszłości, sposoby posługiwania się przezeń mitem jako świadectwem pamięci zbiorowej. Dowodzą wreszcie, że pamięć często łączy się u Słowackiego z metafizycznym doświadczaniem bytu, z odsłanianiem jego ukrytych wymiarów na przykład podczas snów czy wizji o charakterze profetycznym.

Adres książki na stronie wydawnictwa

https://www.wuw.pl/product-pol-15509-Pamiec-Juliusza-Slowackiego-EBOOK.html

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri