prof. dr hab.

Tomasz Wójcik

profesor

tomasz.wojcik@uw.edu.pl

DYŻURY

środa, 11.15-12.15
piątek, 9.00-10.00
Google Meet oraz komunikacja mailowa

Zainteresowania naukowe

– literatura (w szczególności poezja) polska XX wieku

– literatura francuska i niemieckojęzyczna (w perspektywie porównawczej)

Książki

Książki autorskie

T. Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografia liryki poety, Warszawa 1993.

Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Autokomentarze (Leśmian — Witkacy — Schulz — Gombrowicz), wybór i wprowadzenie Tomasz Wójcik, Warszawa 1995.

T. Wójcik, Pisarze polscy XX wieku. Sylwetki, Warszawa 1995.

T. Wójcik, Literatura polska XX wieku. Terminy i zagadnienia, Warszawa 1996.

T. Wójcik, Pociecha mieszka w pięknie. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Warszawa 1998.

T. Wójcik, Poeci polscy XX wieku. Biogramy. Wiersze. Komentarze, Warszawa 1999, 2000.

T. Wójcik, Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy, Warszawa 2005.

T. Wójcik, Strona Europy. Studia o XX-wiecznej literaturze polskiej i europejskiej, Warszawa 2015.

Wybrane artykuły

Zakład

Zakład Literatury XX i XXI wieku

Funkcje

– Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

– Redaktor Naczelny kwartalnika Uniwersytetu Warszawskiego “Przegląd Humanistyczny”