dr

Jagoda Wierzejska

adiunkt

DYŻURY

środa, 13.00-14.00
Google Meet oraz komunikacja mailowa

Zainteresowania naukowe

Literackie i kulturowe aspekty konstruowania tożsamości narodowej

Zwrot topograficzny w badaniach kulturowych, geopoetyka, place studies

Współczesne teorie literatury i retoryki, ze szczególnym uwzględnieniem teorii autobiografizmu

Literatura pograniczy, zwłaszcza pogranicza polsko-ukraińskiego

Literatura emigracyjna

Książki

Książki autorskie:

 1. Retoryczna interpretacja autobiograficzna. Na przykładzie pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, 522 strony.

Redakcja tomów zbiorowych i numerów tematycznych czasopism:

 1. Continuities and Discontinuities of the Habsburg Legacy in East-Central European Discourses since 1918, red. Magdalena Baran-Szołtys, Jagoda Wierzejska, V&R unipress Vienna University Press, Göttingen 2020, 221 strony.
 2. Numer tematyczny „Przeglądu Humanistycznego” 2019, nr 1 Around 1918: Central and Eastern European Polyphony/Cacophony [kontynuacja numeru 2018/1].
 3. Numer tematyczny „Przeglądu Humanistycznego” 2018, nr 4 Around 1918: Central and Eastern European Polyphony/Cacophony.
 4. Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieściach o przestrzeniach, red. Jagoda Wierzejska, Danuta Sosnowska, Alina Molisak, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, 266 strony.
 5. Numer tematyczny „Przeglądu Humanistycznego” 2015, nr 4 Territories, boundaries, maps.
 6. Galician polyphony: Places and voices, ed. Alina Molisak, Jagoda Wierzejska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2015, 367 strony.
 7. Literatura i „faktury” historii XX i XXI wieku, red. naukowa: Alina Molisak, Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz, przy współpracy Marty Czemarmazowicz, Pauliny Urbańskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, 316 strony.
 8. Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, red. naukowa: Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz, przy współpracy Marty Czemarmazowicz, Agaty Kwaśniewskiej, Piotra Rosoła, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, 382 strony.

Wybrane artykuły

Artykuły w tomach zbiorowych:

 1. State-Building and Nation-Building: Dimensions of the Myth of the Defense of Lviv in the Polish Literary Canon, 1918–1939, w: Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics: 19th to Early 20th Century, red. Aistė Kučinskienė, Viktorija Šeina, Brigita Speičytė, Brill NV, Leiden – Boston 2021, ss. 118-134.
 2. Aspekty ideologiczne turystyfikacji Karpat Wschodnich w Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), w: Od Kaukazu po Sudety. Studia i szkice o poznawaniu i zamieszkiwaniu gór dalekich i bliskich, pod red. Ewy Grzędy, Universitas, Kraków 2020, ss. 267-294.
 3. The Idea of Galicia in the Interwar Polish Discourse, 1918-1939, w: Continuities and Discontinuities of the Habsburg Legacy in East-Central European Discourses since 1918, red. Magdalena Baran-Szołtys, Jagoda Wierzejska, V&R unipress Vienna University Press, Göttingen 2020, ss. 51-76.
 4. Ideologiczne przejęcia narracji o „obronie” Lwowa po 1918 roku, w: Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej. Spoiwa i pęknięcia, red. Karol Hryniewicz, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019, ss. 195-225.
 5. Cena chłopskiej krwi. Motyw rabacji w literaturze międzywojennej a wspólnotowość narodu polskiego II Rzeczpospolitej, w: Chłopska (nie)pamięć. Dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze, pod red. Grzegorza Grochowskiego, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca, Universitas, Kraków 2019, ss. 179-199.
 6. Galicia: An Eastern or a Western Land? Remarks on Locating the Province in the Framework of the East-West Opposition, w: Imagined Geographies. Central European Spatial Narratives between 1984 and 2014, red. Aleksandra Konarzewska, Monika Glosowitz, Magdalena Baran-Szołtys, Ibidem, Stuttgart 2018, ss. 51-86.
 7. Galician Displacements and Transformations: On a Spatial Dimension of Creating Galician Identity in Post-War Polish Literature, w: Galizien in Bewegung. Wahrnehmungen – Begegnungen – Verflechtungen, red. Magdalena Baran-Szołtys, Olena Dvoretska, Nino Gude, Elisabeth Janik-Freis, V&R Academic Vienna University Press, Wiedeń 2018, ss. 57-73.
 8. The Pogrom of Jews During and After World War I: The Destruction of the Jewish Idea of Galicia, w: Personal Narratives, Peripheral Theatres: Essays on the Great War (1914–18), red. Anthony Barker, Maria Eugénia Pereira, Maria Teresa Cortez, Paulo Alexandre Pereira, Otília Martins, Springer, Cham, 2018, ss. 169-184.
 9. Do miasta, które jest dumą narodu. Ideologiczne aspekty polskiego krajoznawstwa i ruchu turystycznego związanego ze Lwowem w okresie międzywojennym, w: Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieściach o przestrzeniach, red. Jagoda Wierzejska, Danuta Sosnowska, Alina Molisak, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ss. 37-66.
 10. Między możliwością otwartej wypowiedzi a (nad)użyciem: kontr-dyskurs na temat rzeczywistości Polski drugiej połowy lat czterdziestych w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego, w: Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej, red. Hanna Gosk, Bożena Karwowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017, ss. 239-262.
 11. Polski feniks z popiołu pogromów. Przemoc antyżydowska w Galicji w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919, w: Mniejszość i większość. Relacje kulturowe na pograniczach, t. 2, pod red. Joanny Szydłowskiej, Magdaleny Ochmańskiej, Aleksandry Bączek, Lecha Kościelaka, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, ss. 209-227.
 12. Kresy w prozie Zygmunta Haupta jako palimpsest melancholiczno-erotyczny, w: Miejsca od-miejscowione, pod red. Katarzyny Rodzanek, Aleksandry Wójtowicz, Agnieszki Wróbel, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2015 (właśc. I 2016), ss. 185-200.
 13.  “Idealized land of harmony and happiness”? Remarks on the Polish discourse on Galicia, in: Galician polyphony. Places and voices, ed. Alina Molisak, Jagoda Wierzejska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2015, pp. 323-343.
 14. Ferenca Molnára zmagania z przedstawieniem Wielkiej Wojny w korespondencji wojennej z frontów serbskiego i galicyjskiego, w: Przed i po. Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Hanny Gosk i Ewy Paczoskiej, Wydział Polonistyki, Warszawa 2015, ss. 75-94.
 15. Central European Palimpsests: Postcolonial Discourse in Works by Andrzej Stasiuk and Yurii Andrukovych, in Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures, ed. by Dobrota Pucherová, and Róbert Gáfrik, Brill/Rodopi, Leiden/Boston 2015, pp. 375-397.
 16. Wątki galicyjskie w twórczości Artura Sandauera („Śmierć liberała”, „Zapiski z martwego miasta”, „Byłem…”), w: Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk literatury, red. Karol Hryniewicz, Andrzej S. Kowalczyk, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2014, ss. 49-64.
 17. Być kwezalem, czyli o projekcie „Gwatemala” Andrzeja Bobkowskiego, w: Andrzej Bobkowski wielokrotnie: w setną rocznicę urodzin pisarza, pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Andrzeja S. Kowalczyka i Macieja Urbanowskiego, Biblioteka „Więzi”, Warszawa [2014], ss. 274-291.
 18. Przestrzenie zapominania. Marginesy krajobrazów pamięci w eseistyce środkowo- i wschodnioeuropejskiej, w: Literatura i „faktury” historii XX i XXI wieku, red. naukowa: Alina Molisak, Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz, przy współpracy Marty Czemarmazowicz, Pauliny Urbańskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 250-268.
 19. Ucieczka od rzeczywistości totalitarnej w eksces artystyczny i obyczajowy. Przypadek Oberiu, w: Język, kultura, literatura, pod red. Pauliny Biczkowskiej, Karoliny Cierzan, Joanny Ginter, Joanny Wróbel, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ss. 61-67.
 20. „O tem […] co i bez dokumentów żywe jest”. Wizje Lwowa w polskim piśmiennictwie międzywojennym (i późniejszym), w: (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku, pod red. Hanny Gosk, Bożeny Karwowskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 24-44.
 21. Hermeneutyka przestrzeni postsowieckiej. Próba zarysu, w: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, pod red. Hanny Gosk, Doroty Kołodziejczyk, TAiWPN Universitas, Kraków 2014, ss. 405-422.
 22. „…ten pociąg jedzie nie zatrzymując się nigdy”. Pamięć wygnania w prozie polskiej powstałej po 1989 roku, w: Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 2: Literatura i kultura, red. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Wydawnictwo Liberon, Kraków 2013 (właśc. I 2014), ss. 137-150.
 23. Figury adaptacji do życia w obcej przestrzeni w prozie polskiej powstałej po 1989 roku, w: Adaptacje I. Język – literatura – sztuka, pod red. Wioletty Hajduk-Gawron, Agnieszki Madei, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013 (właśc. I 2014), ss. 125-140.
 24. Potworna figura traumy. Przypadek „Piotrusia” Leo Lipskiego, w: Potwory – hybrydy – mutanty. Pogranicza ludzkiej natury, pod red. Ryszarda Koziołka, Mikołaja Marceli, Olgi Knapek, Joanny Soćko, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo FA-art, Katowice 2012 (właśc. VI 2013), ss. 198-207.
 25. Figury pamięci i czasu w prozie polskiej powstałej po 1989 roku, w: Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku, red. nauk. Żaneta Nalewajk, red. prowadząca Magdalena Mips, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, ss. 219-235.
 26. Podróż do (kresu) autentyczności, w: Polityczność literatury, polityczność literaturoznawstwa. Gramatyka sprzeciwu, red. Józef Olejniczak, Ryszard Kanpek, Małgorzata Szumna, Wydawnictwo Agencja Artystyczna Para, Katowice 2012 (właśc. II 2013), ss. 171-182.
 27. Nowoczesność (w) autobiografii, w: Wokół zagadnień fikcjonalności, faktualności oraz nowoczesności, pod red. Joanny Klausy-Wartacz, Anny Cieślak, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2012, ss. 207-217.
 28. Autobiografia jako przestrzeń gry faktualności i fikcjonalności, w: Wokół zagadnień fikcjonalności, faktualności oraz nowoczesności, pod red. Joanny Klausy-Wartacz, Anny Cieślak, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2012, ss. 27-40.
 29. Tekstowe mechanizmy interpretacji autobiograficznej, w: Strony autobiografizmu, red. Małgorzata Pieczara, Rozalia Słodczyk, Anna Witkowska, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2012, ss. 45-52.
 30. Andrzeja Bobkowskiego krytyka władzy totalitarnej (między katastrofizmem kulturowym a projektem podmiotowości autentycznej), w: Władca, władza – literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. naukowa Mateusz Poradecki, współpraca Marta Szymor-Rólczak, Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011 (właśc. X 2012), ss. 85-96.
 31. Kreacja romantycznego podmiotu autobiograficznego w pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, w: Romantyzm drugiej wielkiej emigracji, red. naukowa Żaneta Nalewajk, red. Magda Nabiałek, Magdalena Mips, Joanna Jastrzębska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, ss. 167-180.
 32. Poszukiwanie autentyczności w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego, w: Cyklista. Kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości, pod red. Stanisława A. Kowalczyka, Jarosława Klejnockiego, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2011, ss. 47-73.
 33. Ślady na czarnym piasku, w: Zapomniany dramat, t. 2, pod red. Marii J. Olszewskiej i Krystyny Ruty-Rutkowskiej, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2010, ss. 181-191.
 34. Prezentyzm w perspektywie retorycznej – nie-kanoniczne odczytanie dziennika Andrzeja Bobkowskiego z lat 1947-1961, w: Ciało, granice, kanon. Studia, pod red. Józefa Olejniczaka, Małgorzaty Rygielskiej, Agencja Artystyczna Para, Katowice 2008, ss. 169-179.
 35. Retoryka epifanii w utworach o tematyce społeczno-politycznej powstałych po 1945 r. (przypadek Andrzeja Bobkowskiego), w: (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, red. naukowa i wstęp H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, ss. 73-108.

Artykuły w czasopismach:

 1. Ідеологічне сприйняття «оборони Львова», “Yкраїнський Aльманах” 2020, t. 25, ss. 124-135.
 2. Identification Hierarchies of Inhabitants of Austrian Galicia in the Local Dimension, “Acta Poloniae Historica” 2020, nr 121, ss. 181-200.
 3. A Domestic Space: The Central and Eastern Carpathians in the Polish Tourist and Local Lore Discourse, 1918–1939, “Philological Studies. Literary Research” 2019, nr 9 (12), part 1, pp. 33–62.
 4. Toward the Idea of Polishness: Implications of 1918 for the Former Eastern Galicia, 1918–1939, „Przegląd Humanistyczny” 2018, nr 4 Around 1918: Central and Eastern European Polyphony/Cacophony, ss. 71-94.
 5. (Post-)bordering Galicia in Ukrainian and Polish post-colonial discourse: The cases of Yurii Andrukhovych and Andrzej Stasiuk, „Journal of European Studies” 2017, vol. 47, nr 2, ss. 174-189.
 6. Walki polsko-ukraińskie o Lwów w literaturze dla dzieci i młodzieży dwudziestolecia międzywojennego, „Bibliotekarz Podlaski” 2016, nr 2, ss. 97-118.
 7. Cultural and ideological aspects of spatial adaptation after the change of political boundaries. The case of Galicia, „Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 4, ss. 59-76 (właśc. V 2016).
 8. „Europa zjednoczy się w rybie”. Uwagi o rzekach w twórczości Jurija Andruchowycza, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2015, nr 5 (8), ss. 533-550.
 9. Cadyk Izrael z Różyna – „chasydyzm używania” a żydowskie oświecenie, „Prace Naukowe PWSW. Tom 1. Nauki Humanistyczne” 2014, z. 1, ss. 89-98 (właśc. VII 2015), ss. 89-98.
 10. Idea Galicji po(st)granicznej w ukraińskim i polskim dyskursie postkolonialnym. Na przykładzie eseistyki Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka, „Teksty Drugie” 2014, nr 6, ss. 283-304.
 11. Mit Południa jako kontrapunkt dla opozycji Wschód – Zachód i podstawa mitu Europy Środkowej, „Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym” 2012, nr 11, ss. 71-86 (właśc. IV 2013).
 12. Widowisko jako forma prezentacji poezji w rzeczywistości totalitarnej. Przypadek grupy Oberiu, „Tekstualia” 2011, nr 3 (26), ss. 73-83.
 13. O tym, jak tekst literacki staje się autobiografią, w: Nie-zapisane. Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Anita Pieńkowska, Agata Wdowik, Warszawa 2011, ss. 109-119, publikacja elektroniczna o numerze ISSN 2083-5043 (cd-rom), ISSN 2083-5035 (online), dostępna na stronie: http://www.humanistykaxxi.waw.pl/index.php?p=1_87_Tom-pokonferencyjny-2.
 14. Nietota, czyli melancholia Erotica. O funkcji niektórych motywów folklorystycznych w prozie Zygmunta Haupta, „Tekstualia” 2010, nr 2 (21), ss. 115-125.
 15. Identyfikacja tekstu jako autobiografii – o krytycznej interpretacji autobiograficznej, w: Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, red. Anita Pieńkowska, Agata Wdowik, Warszawa 2010, s. 8-14, publikacja elektroniczna o numerze ISSN 2083-5043 (cd-rom), ISSN 2083-5035 (online), dostępna na stronie: http://www.humanistykaxxi.waw.pl/index.php?p=1_79.
 16. Metafikcyjne do-twarzanie opowieści o sobie samym, „Tekstualia” 2006, nr 4 (7), ss. 67-78.
 17. Końca historii nie będzie?, „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 2, ss. 159-164.
 18. Pamięć, historia, literatura, „Ruch Literacki” 2006, z. 2, ss. 291-294.

Wybrane projekty:

 1. Grant NCN Sonata (Wielo)narodowa wschodnia Galicja w międzywojennym dyskursie polskim (oraz w jego wybranych kontr-dyskursach), nr 2018/31/D/HS2/00356, międzynarodowy, realizowany we współpracy polsko-austriackiej, trzyletni, 2019-2022; rola: kierownik projektu.
 2. Grant NCN Miniatura Idea wielonarodowej i transnarodowej Galicji w międzywojennym dyskursie polskim (ze szczególnymnym uwzględnieniem dyskursu o cywilnym doświadczeniu wojny polsko-ukraińskiej oraz przestrzeni Karpat Wschodnich), ID 379461, NR REJ. 501/66-GR-5619, krajowy, dwunastomiesięczny (2018); rola: kierownik projektu.

Zakład

Zakład Literatury XX i XXI wieku

Funkcje

Kierownik projektu (Wielo)narodowa wschodnia Galicja w międzywojennym dyskursie polskim (oraz w jego wybranych kontr-dyskursach), nr rej. 2018/31/D/HS2/00356

Koordynator systemu USOS Zakładu Literatury XX i XXI wieku

Członek Komisji Bibliotecznej Wydziału Polonistyki UW