dr

Katarzyna Westermark

adiunkt

Zainteresowania naukowe

 1. twórczość Juliusza Słowackiego
 2. prawo i literatura
 3. romantyczna myśl polityczna
 4. romantyzm regionalny
 5. podróżopisarstwo

Książki

Wybrane artykuły

 1. K. Westermark, Studia prawnicze Juliusza Słowackiego na Uniwersytecie Wileńskim (1825-1828) w: Życie codzienne romantyków, red. O. Krysowski, T. Jędrzejewski, Warszawa 2017
 2. K. Westermark, Poeta – urzędnik. Juliusz Słowacki w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie (1829-1831), w: Romantyzm warszawski (1815-1864), red. O. Krysowski, Warszawa 2016
 3. K. Westermark, Między wyobrażonym a realnym końcem świata. Islandia we „Voyage dans les mers du Nord” Edmunda Chojeckiego w: Romantycy na krańcach świata. Podróże egzotyczne i peregrynacje wewnętrzne, red. E. Modzelewska, P. Sobol, Kraków 2016
 4. K. Westermark, Model procesu sądowego w dramacie „Samuel Zborowski” J. Słowackiego w: Słowacki i wiek XIX. W kręgu badań postmodernistycznych (tom II), red. M. Ruszczyńska, J. Rawski, Zielona Góra 2016
 5. K. Westermark, Na tropach dziedzictwa bizantyjskiego (recenzja), „Przegląd Humanistyczny” 2/2016
 6. K. Westermark, Idea konfederacji w pismach politycznych Juliusza Słowackiego, „Tekstualia” 3 (42), 2015
 7. K. Westermark, „Liberum veto” w pismach Juliusza Słowackiego związanych z odstąpieniem od Koła Sprawy Bożej, „Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego” 1(5) /2015
 8. K. Pięta John Keats w korespondencji Zygmunta Krasińskiego, „Podteksty. Czasopismo kulturalno-naukowe” 1/2014

Zakład

Zakład Literatury Romantyzmu