dr

Maciej Skowera

starszy asystent

DYŻURY

środy, 18.15–19.15 – Zoom (po uprzed­nim uzgod­nie­niu mailo­wym)
soboty (w tygodniach zajęć na studiach zaocz­nych), 14.00–15.00 – Zoom (po uprzed­nim uzgod­nie­niu mailo­wym)

Zainteresowania naukowe

  • historia, teoria i współczesne metodologie badań literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz literatury i kultury popularnej (zwłaszcza fantasy, horroru i dystopii)
  • kulturowe dzieje klasyki literackiej dla dzieci i młodzieży (w tym praktyki adaptacyjne i renarracyjne)
  • konstrukty dziecka i dzieciństwa w literaturze i kulturze dla dorosłych

Książki

Książki autorskie

Kostecka, W., Skowera, M. (2017). W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Książki pod redakcją

Kostecka, W., Mik, A., Skowera, M. (red.). (2018). Łapacz snów. Studia o twórczości Neila
Gaimana
. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Mik, A., Pokora, P., Skowera, M. (red.). (2016). Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Kostecka, W., Skowera, M. (red.). (2016). Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca
i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej
. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Kostecka, W., Skowera, M. (red.). (2014). Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Wybrane artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych

Skowera, M. (2019). A separate domain of play: On Jerzy Cieślikowski’s theoretical aspects of children’s literature. Filoteknos, 9, 48–63. https://doi.org/10.23817/filotek.9-4.

Skowera, M. (2019). Lewis Barnavelt and the rainbow over New Zebedee: Queering The House with a Clock in Its Walls. Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 1(1), 85–108. https://doi.org/10.32798/dlk.29.

Mik, A., Skowera, M. (2017). (Nie tylko) kolonialne „zaklęcia” i jak je znaleźć. Magia w Ameryce Północnej według J. K. Rowling. Czy/Tam/Czy/Tu, 3(1), 52–77.

Skowera, M. (2017). Różne odcienie dzieciństwa w utworze Agnieszki Suchowierskiej Mat i świat. Litteraria Copernicana, 23(3), 127–138. https://doi.org/10.12775/LC.2017.054.

Skowera, M. (2017). Bezpieczna i pożyteczna kraina niedorosłości. Literatura dziecięca jako konstrukt. Jednak Książki, 7, 13–30.

Skowera, M. (2017). Cthulhu dla dzieci. Nawiązania do twórczości H. P. Lovecrafta w serii Johna Bellairsa i Brada Stricklanda o Luisie Barnavelcie. Creatio Fantastica, 54–55(3–4), 19–37.

Skowera, M. (2016). Opowieści z innej Narnii. Problem Zuzanny Neila Gaimana jako udoroślona literatura dziecięca. Filoteknos, 6, 60–76.

Skowera, M. (2016). Faulkner na opak. O The Wishing Tree – jedynym utworze pisarza dla dzieci. Tekstualia, 44(1), 111–122.https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4196.

Skowera, M. (2016). Postmodernistyczny retelling baśni – garść uwag terminologicznych. Creatio Fantastica, 53(2), 41–56.

Skowera, M. (2015). Harry Potter, Igrzyska śmierci i rzeczywistość. Dwie opowieści o kulturze popularnej i przemocy. Maska, 25, 103–113.

Skowera, M. (2014). Polacy i Żydzi, dzieci i dorośli. Kto jest kim w Kotce Brygidy Joanny Rudniańskiej i Bezsenności Jutki Doroty Combrzyńskiej-Nogali. Konteksty Kultury, 11(1), 57–72. https://doi.org/0.4467/23531991KK.14.005.1751.

Rozdziały w monografiach wieloautorskich

Kostecka, W., Skowera, M. (2020). Womanhood and/as monstrosity: A cultural and individual biography of the “beast” in Anna Czerwińska-Rydel’s Bałtycka syrena [The Baltic Siren]. W: K. Marciniak (red.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (s. 247–268). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Skowera, M. (2019). W krainie odpadów. Wszystkie śmieci LonNiedynu Chiny Miéville’a. W: A. Mik, M. Niewieczerzał, E. Rąbkowska, G. Leszczyński (red.), O czym mówią rzeczy? Świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej (s. 197–221). Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Skowera, M. (2018). O czym September rozmawia ze Śmiercią? Spotkanie dziecka z postmodernistyczną baśniową mors w utworze Catherynne M. Valente O pewnej dziewczynce i jej podróży wokół Krainy Czarów na okręcie własnoręcznie wykonanym. W: K. Slany (red.) Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej (s. 229–245). Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Skowera, M. (2018). Pamięć – dzieciństwo – literatura dziecięca. Wokół Oceanu na końcu drogi Neila Gaimana. W: W. Kostecka, A. Mik, M. Skowera (red.), Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana (s. 53–71). Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Skowera, M. (2017). Fracturing the canon: Towards adulterated children’s literature. W: A. M. Ramos, M. T. Cortez, S. Mourão, Fractures and disruptions in children’s literature (s. 62–77). Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars.

Skowera, M. (2017). Trochę poświęcenia, czyli jak Andrzej Sapkowski prze-pisał Małą syrenkę. W: H. Ratuszna, M. Wiśniewska, V. Wróblewska (red.), Andersenowskie inspiracje w kulturze i literaturze polskiej (s. 159–175). Toruń: WN UMK.

Skowera, M. (2016). Literackie spotkania istot podporządkowanych. Studium przypadku: Miasteczko Ostatnich WestchnieńGrzegorza Gortata. W: A. Mik, P. Pokora, M. Skowera (red.), Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej (s. 53–74). Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Skowera, M. (2016). Oz – kraina dzieciństwa czy imperium dorosłych? Dokąd prowadzi droga z żółtej kostki w utworach L. Franka Bauma i Gregory’ego Maguire’a. W: W. Kostecka, M. Skowera (red.), Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej (s. 287–307). Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Skowera, M. (2014). Końca nie widać. Transmedialne czary na portalu Pottermore.com. W: W. Kostecka, M. Skowera (red.), Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury (s. 169–179). Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Strona internetowa

https://uw.academia.edu/MaciejSkowera

Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej

Funkcje

Sekretarz Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej
Zastępca redaktor naczelnej czasopisma „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”