prof. dr hab.

Witold Sadowski

profesor

sadowski AT uw.edu.pl

DYŻURY

wtorki, 13:00 – 14:00 [Google Meet, po wcześniejszym umówieniu mailowym]

Zainteresowania naukowe

historia i teoria wiersza, genologia, poezja religijna, poezja inspirowana liturgią, religijne korzenie literatury, literatura a inne sztuki, literatury europejskie w perspektywie porównawczej

Książki

Książki autorskie

 1. Sadowski, Europejski wiersz litanijny. W innej czasoprzestrzeni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.
 2. Sadowski, European Litanic Verse: A Different Space-Time, Peter Lang, Berlin 2018.
 3. Sadowski, Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 4. Sadowski, Wiersz wolny jako tekst graficzny, Universitas, Kraków 2004.
 5. Sadowski, Tekst graficzny Białoszewskiego, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 1999.

Książki pod redakcją

 1. The Litany in Arts and Cultures, red. W. Sadowski, F. Marsciani, Brepols Publishers, Turnout 2020.
 2. Litanic Verse I: Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. W. Sadowski, M. Kowalska, M.M. Kubas, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016.
 3. Litanic Verse II: Britannia, Germania et Scandinavia, red. W. Sadowski, M. Kowalska, M.M. Kubas, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016.
 4. Potencjał wiersza, red. W. Sadowski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013.
 5. Karol Wojtyła. Poeta, red. J. Głażewski, W. Sadowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 6. Herbert: Poetyka, wartości i konteksty, red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski, DiG, Warszawa 2002.
 7. Poetyki Leśmiana: Leśmian i inni, red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2002.
 8. Philological Studies: Literary Research, 2018, 8 (11), Part II (Points of View), red. J. Jeziorska-Haładyj, W. Sadowski.
 9. Philological Studies: Literary Research, 2013, 3 (6), Part I (Sources of Verse), red. W. Sadowski, A. Kremer.

Wybrane artykuły

 1. Sadowski, M. Kowalska, M.M. Kubas, Studies on Litanies in the Past and Present, w: The Litany in Arts and Cultures, op. cit.
 2. Sadowski, Krótka historia “O!” (wokół utworu Julii Hartwig), “Pamiętnik Literacki” 109 (2018), z. 3.
 3. Sadowski, A Generic Worldview: The Case of the Chronotope of Litany, w: Literarische Form: Theorien — Dynamiken — Kulturen. Beiträge zur literarischen Modellforschung, red. R.M. Erdbeer, F. Kläger, K. Stierstorfer, Heidelberg 2018.
 4. Sadowski, Le texte en dialogue avec son genre. Les litanies de Laforgue, “Poétique” (2016), nr 179.
 5. Sadowski, Polish Litanic Verse until 1939: An Outside Perspective,w: Litanic Verse I, op. cit.
 6. Sadowski, Wiersz litanijny w przekładzie na obraz, w: Ikonoklazm i ikonofilia: Między historią a współczesnością, red. A. Stankowska, M. Telicki, Poznań 2016.
 7. Sadowski, Żart wersyfikacyjny w poezji Wisławy Szymborskiej, w: Niepojęty przypadek: O poezji Wisławy Szymborskiej, red. J. Grądziel-Wójcik, K. Skibski, Kraków: 2015.
 8. Sadowski, Comparative Studies: Comparative Criticism, “Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe” 2013, nr 1.
 9. Sadowski, Prosodic Memory: Claudel — Eliot — Liebert, “Philological Studies: Literary Research” 2013, Part I.
 10. Sadowski, Versologie mezi jazyky, “Česká Literatura” 2013, nr 6.
 11. Sadowski, Żywa mowa wiersza (Mickiewicz — Słowacki), w: Potencjał wiersza, op. cit.
 12. Sadowski, O intonacji, którą widać, słychać i czuć, w: Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski, Poznań 2009.
 13. Sadowski, Wiersz w sieci, w: Tekst (w) sieci, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009, tom 2.
 14. Sadowski, Czy Wojtyła pisał wiersze Kotlarczykiem?, w: Karol Wojtyła. Poeta, op. cit.
 15. Sadowski, Strofa mickiewiczowska i strofa BZ, “Przegląd Humanistyczny” 2005, nr 6.
 16. Sadowski, Wersyfikacja reportażu, “Teksty Drugie” 2005, nr 5.

Zakład

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Funkcje

Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej UW

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo UW

Kierownik Pracowni Poetyki Wiersza