Maria Olszewska

prof. dr hab.

Maria Jolanta Olszewska

profesor

mj.olszewska@uw.edu.pl

DYŻURY

poniedziałek, godz. 11:15–12:15, pokój 42

Zainteresowania naukowe

Główne zainteresowania naukowo – badawcze: dzieje dramatu i teatru w II połowie XIX i I połowie XX wieku; historia i antropologia literatury, genologia, szczególnie pogranicze literatury i gatunków użytkowych – historia świadomości polityczno-społecznej społeczeństwa polskiego i jej odzwierciedlenie w literaturze II połowy XIX;   analiza wybranych, często zapomnianych dziś utworów literatury polskiej XIX i XX wieku.

Książki

Książki autorskie

“Tragedia chłopska”. Od W. L. Anczyca do K. H. Rostworowskiego. Tematyka — kompozycja — idee, , Warszawa 2001.

Człowiek w świecie Wielkiej Wojny. Literatura polska z lat 1914-1919 wobec I wojny światowej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004.

Studenci z Królestwa Polskiego przed powstaniem styczniowym. (Glosa do “Lalki” Bolesława Prusa), Warszawa 2004.

W poszukiwaniu sensu. Szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku, Warszawa 2005.

W kręgu meteorologii i astronomii. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 10, Kraków 2007.

Heroizm ludzkiego istnienia. W kręgu wybranych zagadnień etycznych w literaturze polskiej II połowy XIX i I połowy XX wieku. Szkice, Warszawa 2008.

Drogi nadziei. Polska proza historyczna 1876-1939 wobec kryzysu kultury, Warszawa 2009.

Stefan Żeromski. Spotkania, Warszawa 2015.

Spór o przyszłość literatury polskiej, czyli polemiki ze Stefanem Żeromskim po jego odczycie „Literatura a życie polskie”, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2019.

Wojna polsko-bolszewicka w literaturze polskiej, Park Kulturowy Ossów, Ossów 2020.

Książki pod redakcją

Literatura wobec I wojny światowej, praca zbiorowa pod red. M.  J. Olszewskiej i J. Zacharskiej, Warszawa 2000.

Czytanie modernizmu, pod red. M. Olszewskiej i G.  Bąbiaka, Warszawa 2004.

Światy Stefana Żeromskiego, pod red. M.  Olszewskiej i G.  Bąbiaka, Warszawa 2005.

Zapomniany dramat, t. I i II, pod red. M. J. Olszewskiej i K. Ruty-Rutkowskiej, Warszawa 2010.

Żeromski i inni, pod red. M. Gabryś-Sławińskiej i M.J. Olszewskiej, Lublin 2015.

Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, pod red. M. J. Olszewskiej i D.M. Osińskiego, Warszawa 2016.

Dramaty zapomniane-niedoczytane- pominięte. (Re)interpretacje, red. Maria Jolanta Olszewska, Agnieszka Skórzewska-Skowron, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki, Warszawa 2018.

Prace edytorskie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Dramaty, t.1 i 2, red. Maria Jolanta Olszewska i Agnieszka Skórzewska_Skowron, Wydanie Fundacji im. Artura Hutnikiewicza, Warszawa 2019.

Wybrane artykuły

Elizy Orzeszkowej lekcja miłosierdzia (Anastazja), “Polonistyka” 2010, nr 10, s. 32-38.

Medytacja w prozie poetyckiej Bronisławy Ostrowskiej (“Rozmyślania” na tle jej utworów poetyckich), w: Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu. Studia, red. T. Kostkiewiczowa  i M. Saganiak, Warszawa 2010, s. 191-220.

Między tradycją a nowatorstwem — modernistyczne misteria balladowe Emila Zegadłowicza (Nawiedzeni), w: Obraz cloveka v literature, editor Jan Wiendl, Praha 2010, s. 62-63.

Traumatyczne doświadczenia starości (“Chłopcy” Grochowiaka, “Kundel” Stampfla, “Biłek” Iwaszkiewicza), w: Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej, Lublin 2012, s. 415-440.

Wokół Ojczyma Józefa Narzymskiego, czyli o trudnym polskim rachunku sumienia, “Literacje” 2013, nr 1/ 28/, s. 32-44.

Książka o starej kobiecie. Próba analizy. Szkic, w: Stanisław Brzozowski. Powroty, red. D. Trześniowski, Radom 2013, s. 159-185.

Codzienność kresowa utrwalona w pamięci, czyli “Szczenięce lata” Malchiora Wańkowicza, w: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, red. A. Janicka, G. Kowalski, Ł.  Zabielski, Białystok 2013, s. 467-490.

Dzieje Józefa w komediowym ujęciu Włodzimierza Perzyńskiego, w: Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm — Pozytywizm — Młoda Polska, Cz. 2, Stary Testament, red. E. Jakiel i J. Mosakowski,  Gdańsk 2014, s. 79-101.

“Omyłka”, czyli Bolesława Prusa rozrachunki z rokiem 1863, “Niepodległość i Pamięć”, 2014, r. XXI, nr 1-2 (45-46), s. 263-292.

Rzecz o niemożliwym dialogu kultur — świat bizantyjski i świat rzymski w czasie pierwszej wyprawy krzyżowej (“Count Robert of Paris” Waltera Scotta w kontekście “Aleksjady” Anny Komneny), w: Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki, red. E.  Kasperski, O.  Krysowski, Warszawa 2014, s. 165-183.

Pytanie o zbawienie świata i człowieka — “Ecce homo” Ewy Szelburg-Zarembiny. Dawny teatr na nowo odczytany, w: Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, red. W.  Karczmarek, i J. Michalczuk, Lublin 2014, 259-284.

Narodowe rekolekcje i rozrachunki, czyli literatura polska wobec I wojny światowej. Wybór, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana”, t. 2, red. D. Kulczycka  i R. Sztyber, Zielona Góra 2014, s. 103-136

W cieniu apokalipsy, czyli “Niebo w płomieniach” Jana Parandowskiego, w: Przekleństwo i harmonia nieskończonego. Z zagadnień literatury Młodej Polski i epok późniejszych, red. K. Badowska, Łódź 2014, s. 156-178.

Lekcja wiary i patriotyzmu w poematach św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego “Praksedzie” oraz “Oskarze i Wandzie”, “Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie” 2014, nr 10, s. 159-190.

Wojna jako obłęd świata. Rozważania po lekturze “Klucza przepaści” Andrzeja Struga w: Andrzej Strug. Dzieło i czasy, red. A.  Kargol, Warszawa 2014, s. 169 ? 196.

“Oko proroka”, czyli Hanusz Bystry i jego przygody. Lektura w kontekście “Tajemnic Paryża”, w: Eugeniusz Sue. Życie — twórczość — recepcja, red. D. Kulczycka i A. Narolska, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana”, t. 3, Zielona Góra 2014, s. 225-244.

Stanisław Vincenz czyta “Madonnę Busowiską” Władysława Łozińskiego, czyli o filozofii lektury, “Kijowskie Studia Polonistyczne”, t. XIX, Kijów 2012, s. 51-59.

Marian Szyjkowski. Zapomniany historyk literatury i komparatysta, w: Historie literatury polskiej 1864-1914, red. U.  Kowalczuk i Ł. Książyk, Warszawa 2015, s. 110-116.

Wobec fatalizmu Losu (Stanisław Wyspiański Klątwa — John Millington Synge Jeźdźcy do morza). Szkic, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 1916, 3 (33), s. 255-278.

“Cicha” bohaterka opowiadania “Trzy czerwone róże” Jana Józefa Szczepańskiego, w: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle), red. M. Cyzman, A. Skubaczewska-Pniewska i D. Brzostek, Toruń 2017, s. 413-434.

Kwestia “rusińska” (ukraińska) w wybranych powieściach Tomasza Teodora Jeża w kontekście literatury kresowej II połowy XIX w., w: Polskie życie kulturalno-literackie od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, red. M.  Kufel, Lublin 2017, s.215-274.

Powroty do dzieciństwa, czyli o nostalgicznej podróży w czasie w poezji Juliana Tuwima (na wybranych przykładach), w: Julian Tuwim. Tradycja — recepcja — perspektywy badawcze, red. E.  Gorlewska, M. Jurkowska, K. Korotkich, Białystok 2017, s. 173-202.

Etos obowiązku i poświęcenia. Powstanie styczniowe w twórczości Marii Konopnickiej, “Niepodległość i Pamięć” 2018,  r. XXV, nr 1 (61), s. 49-70.

Bolesne karty z dziejów Ukrainy. “Hryhor serdeczny” Tomasza Teodora Jeża, “Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. Oddział PAN W Lublinie. Commission of Polish-Ukrainian Cultural Ties”, t. XII, s. 63-74.

Stanisława Witkiewicza marzenia o Niepodległej, “Litteraria Copernicana” 2018, nr 1(25), s. 17-37.

Zakład

Zakład Literatury i Kultury II Połowy XIX w.

Funkcje

Kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864-1939

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri