dr

Magda Nabiałek

adiunkt

DYŻURY

czwartki, 15:00-16.00 GoogleMeet (po wcześniejszym umówieniu mailowym)

Zainteresowania naukowe

 • Szopka, cyrk, kabaret i znaczenie tych form dla twórczości dramatycznej XX-lecia międzywojennego
 • Baśń dramatyczna
 • Twórczość dramatyczna Juliusza Słowackiego
 • Poetyka dramatu

Książki


Książka autorska:

 1. Scena – między słowem a obrazem. O kompozycji dramatów Juliusza Słowackiego, Universitas, Kraków 2018.

Książki pod redakcją:

 1. Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji, red. nauk. Ż. Nalewajk, red. prow. J. Jastrzębska, M. Mips, M. Nabiałek, Warszawa 2011.
 2. Krzyżanowski. Spojrzenie po latach, red. nauk. Ł. Książyk, M. Nabiałek, Warszawa 2013.
 3. Łotman/de Man, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, nr 1, wybór i oprac. J. Jeziorska-Haładyj, M. Nabiałek, P. Pietrzak, Ł. Wróbel.

Wybrane artykuły

 1. Afekt i konwencja – budowanie przestrzeni widzenia „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 6/2020.
 2. Śladami baśni dramatycznej: komedia dell’arte – bałagan – drama czarodziejska, [w:] Widzę, więc wiem, red. A. Samardžić, N. Radaković, Poznań 2020.
 3. Baśń dramatyczna – zapomniane ogniwo, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 3/2019.
 4. Story Impossible to Tell. Misunderstanding as an Element of Poetics in Polish Dramas Dealing with World War II, [w:] Understanding Misunderstanding, Vol. 2. Artistic Practices, ed. by T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Rembowska-Płuciennik and B. Śniecikowska, Berlin 2019.
 5. Mimesis i diegesis– między poezją a dramatem, [w:] Wokół dramatu poetyckiego XX wieku, red. A. Podstawka, J. Cymerman, Lublin 2018.
 6. Spatialised Silence of the Word. On the Zero Viewpoint in Drama, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2018, nr 8.
 7. Dramatyczna narracja – między Betlejem polskim Lucjana Rydla a Biwakiem pod gołym niebem Mariana Pankowskiego, „Język-Szkoła-Religia” 2018, nr 2.
 8. Sztuka perspektywy – Strzemiński i Leśmian, „Tekstualia” 2017, nr 3.
 9. Pokonać granicę—dramaturgia mistyczna J. Słowackiego a twórczość Karola Wojtyły,[w:] Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej, red. G. Halkiewicz-Sojak, A. Komorowska, B. Łuczak, M. Sokulski, Toruń 2015.
 10. Cogito zranione—dramat poszukiwania tożsamości na przykładzie Kordiana i Horsztyńskiego Juliusza Słowackiego, [w:] Dramat wolności, red. Z. Bajko, Kraków 2015.
 11. Sceniczna wizja wstrętu. Dramaty mistyczne Juliusza Słowackiego w perspektywie filozofii Georges’a Bataille’a, [w:] Wstręt i obrzydzenie, red. W. Dittrich, M. Zegarlińska, M. Hybiak, M. Wirski, Gdańsk 2015.
 12. Teatr wyobrażony. Funkcja dystopii w Śnie srebrnym SalomeiJuliusza Słowackiego, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, nr 4.
 13. Doświadczenie sceny w polskim dramacie najnowszym,[w:] Dramat i doświadczenie, red. B. Popczyk-Szczęsna, M. Fizgał, Katowice 2014.
 14.  Jak czytać dramat? Marii Renaty Mayenowej lektura WeselaStanisława Wyspiańskiego, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 4.
 15. Symbol i symbolizm w dramatach historycznych Słowackiego i Wyspiańskiego. Próba rekonstrukcji, [w:]Symbolizm czy symbolizmy. Numer on-line czasopisma „Tekstualia”, maj 2013.
 16. Modele i miary czasu w najnowszej dramaturgii polskiej,[w:] Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze najnowszej po 1989 roku, red. Ż. Nalewajk, Warszawa 2013.
 17. Czym jest dramat nowoczesny? Krzyżanowski i Kleiner czytają dramaty Słowackiego,[w:] Krzyżanowski. Spojrzenie po latach, red. Ł. Książyk, M. Nabiałek, Warszawa 2013.
 18. Tymon Terlecki wobec formy dramatu romantycznego,[w:] Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji, red. Ż. Nalewajk, Warszawa 2011.
 19. Odnaleźć strukturę bytu – Leszek Zwierzyński o genezyjskiej wyobraźni Słowackiego, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe” 2010, nr 4.

Zakład

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Funkcje

sekretarz zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

członek Rady Instytutu Literatury Polskiej WP UW

członek Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UW

koordynator strony internetowej ILP