dr

Helena Markowska-Fulara

asystent

DYŻURY

poniedziałek 14.00-15.00, p. 21
sobota (podczas zjazdów) 13.15-14.15, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

Zainteresowania naukowe

Interesuję się literaturą i nauką o literaturze romantyzmu i późnego oświecenia. Obecnie badam naukę o literaturze czasów przełomu oświeceniowo-romantycznego oraz początki polskiego literaturoznawstwa akademickiego na Uniwersytetach Warszawskim i Wileńskim. Szczególne miejsce w moim kręgu zainteresowań zajmują także Juliusz Słowacki oraz Litwa.

Wybrane artykuły

 1. Historia splątana. Przypadek Historii literatury polskiej Feliksa Bentkowskiego, „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 2/2018.
 2. Legenda, [hasło w]: Ilustrowany słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, słowo/obraz terytoria: Gdańsk 2018.
 3. Siena w literaturze polskiej XX wieku. Iwaszkiewicz – Miłosz – Herbert, „Pamiętnik Literacki”, nr 2/2017.
 4. Euzebiusz Słowacki – literat i literaturoznawca, „Ruch Literacki”, nr 1/2017.
 5. „Miejsce” (i „obraz”) w poetyce późnego klasycyzmu, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 11 (2017).
 6. Rozbiory i objaśnienia. Polskie mikropoetyki późnego klasycyzmu, „Forum Poetyki”, nr 7 (2017).
 7. An Academic Discipline at a Crossroads. The Different Approaches to Teaching Literature in Warsaw and in Vilnius in the years 1811-1830 – an Initial Analysis, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, nr 4/2016.
 8. Jak pogrzebać przeciwnika literackiego. Słowa klucze w tekstach romantyków o klasykach i ich sztuce, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3/2016.
 9. „Dodatki” a kategoria jedności w poetyce klasycyzmu postanisławowskiego,„Forum Poetyki”, nr 5 (2016).
 10. Mendog w literaturze polskiej I. poł. XIX wieku. Perspektywa postkolonialna, [w:] Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. II, red. M. Kuziak, B. Maciejewski, Universitas: Kraków 2016.
 11. Bezsilne przekleństwa Juliusza Słowackiego. O bezbożności dramatu „Mindowe”, „Przegląd Humanistyczny, nr 4/2012.

Zakład

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich