Damian Makuch

dr

Damian Włodzimierz Makuch

asystent

DYŻURY

wtorek, godz. 10:30–11:30, pokój 42

Zainteresowania naukowe

– literatura i krytyka literacka drugiej połowy XIX wieku w kontekście rozwoju polskiej filozofii, psychologii i antropologii;

– pisarze pokolenia pozytywistów wobec myśli międzypowstaniowej, zwłaszcza w ramach ciągłości poszukiwań metafizycznych (np. idealizm, filozofia katolicka);

metodologiczne szanse i ograniczenia współczesnych “zwrotów” humanistycznych w stosunku do metod historii literatury i filologii, przede wszystkim w badnaich nad wiekiem XIX (np. psychoanaliza, studia postkolonialne)

Książki

D.W. Makuch, Wokół pojęcia fantazji. Południe XIX wieku i przemiany idealizmu, Warszawa 2018.

Książki pod redakcją

Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje, red. U. Kowalczuk, D.W. Makuch, D.M. Osiński, Warszawa 2019.

Wybrane artykuły

Damian Włodzimierz Makuch, Idea epopei żałobnej. Późna twórczość Wincentego Pola w świetle „Pacholęcia hetmańskiego”, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 3, s. 21–37.

D.W. Makuch, Przeciwko pozorom rozumu. Eleonora Ziemięcka i opozycje myśli nowoczesnej, „Kronos” 2018, nr 3.

D.W. Makuch, Kłopoty z rasą – przypadek Ludwika Krzywickiego, „Przegląd Humanistyczny” 2018, nr 3.

D.W. Makuch, O granicach autoanalizy – fantazja i rzeczywistość w powieściach Emila Zegadłowicza [w:] Powinowactwa z epoki, red. P. Dybel, Kraków 2018, s. 225-272.

D.W. Makuch, Psychologia w Szkole Głównej, [w:] Szkoła Główna – kręgi wpływów, red. U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2017, s. 153-176.

D.W. Makuch, Nieoczywisty inspirator. Myśl estetyczna Józefa Kremera okiem polskich pozytywistów, [w:] Józef Kremer (1806?1875). Studia i materiały, red. U. Bęczkowska, R. Kasperowicz, J. Maj, Kraków 2016, s. 123-150.

D.W. Makuch,Narodziny polskiego scjentyzmu – o kryptometafizycznej dyskusji na temat szaleństwa, [w:] Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu, red. M. Gloger, T. Sobieraj, Warszawa 2016, s. 23-38.

D.W. Makuch, W cieniu idealizmu. Pojęcie fantazji w dwóch rysach historycznoliterackich lat 60. XIX wieku, [w:] Historie literatury polskiej 1864-1914, red. U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2015, s. 159-178.

D.W. Makuch, Zalety kulturowej teorii gatunku w pracy historyka literatury na przykładzie polskiej fantastyki naukowej drugiej połowy XIX wieku, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach – artystycznych i użytkowych, red. E. Bulisz, M. Wojtak, Lublin 2015, s. 31-46.

D.W. Makuch, “Fantazyjne objawy zmysłowe” Wiktora Feliksa Szokalskiego – projekt obserwatora z połowy XIX wieku, “Napis” 2014, S. XX, s. 89-105.

D.W. Makuch, Stefana Buszczyńskiego “Rękopis z przyszłego wieku” – granice dystopijnej fantazji w drugiej połowie XIX stulecia, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, nr 4 (7), s. 159-176.

D.W. Makuch, Spotkanie z Obcym – zmyślenie ograniczone w powieści “W nieznane światy” Władysława Umińskiego “Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, Rok VI (XLVIII), 2013, s. 205-227.

D.W. Makuch, Fantastyka naukowa polskich pozytywistów – szczególnie trudna ewolucja gatunku, “Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 1, s. 83-96.D.W. Makuch, Bez (czarnej) maski, [recenzja: Wacław Forajter, Kolonizator skolonizowany – przypadek Sygurda Wiśniowskiego, Katowice 2014], “Przegląd Humanistyczny” 2014, nr 5.

D.W. Makuch, Maria Konopnicka and the search for her own reflection [wstęp do tłumaczenia Naszej szkapy Marii Konopnickiej], “Women’s Writing Online”, no. 3/2012.

D.W. Makuch, Recepta na receptę – próba analizy praktyki kulturowej zapośredniczonej przez pismo “Kultura Współczesna”, nr 1 (72)/2012, s. 142-158.

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Funkcje

Sekretarz Zakładu Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Sekretarz rocznika „Prace Filologiczne Literaturoznawstwo”

Egzaminator Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – okręg warszawski

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri