Marcin Leszczyński

dr

Marcin Leszczyński

adiunkt

DYŻURY

poniedziałek  16.30–17.30

Zainteresowania naukowe

  1. historia literatury polskiej i angielskiej okresu romantyzmu;
  2. relacje między literaturą a nauką (literature and science studies);
  3. komparatystyka literacka, komparatystyka dyskursów;
  4. korespondencja sztuk;
  5. translatologia.

Książki

Książki autorskie

M. Leszczyński, “Lutnia szalonego barda”. Metaliterackie aspekty poematów dygresyjnych Byrona i Słowackiego, Toruń 2014.

Książki pod redakcją

Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja, red. M. Kalinowska. M. Leszczyński, Toruń 2011.

Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, P. Kubiński, M. Leszczyński, Kraków 2017.

Przekłady

J. Słowacki, Voyage to the Holy Land from Naples, Canto 1: Departure from Naples, transl. by P. Cochran and M. Leszczyński, “Litteraria Copernicana” 1(7)/2011.

Wybrane artykuły

1. Despotyczne oko? Romantyczne unaukowienie obrazu natury (Słowacki–Bacon,
Mickiewicz–Kepler), „Forum Poetyki” 2021, nr 24.
2. Polimorficzność „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu” z „Raptularza wschodniego”
Juliusza Słowackiego w perspektywie intermedialnej i transmedialnej, „Tekstualia”
2021, nr 66(3).
3. “Obrzydliwe narośla płaczliwego romantyzm”. O „Beniowskim” Juliusza
Słowackiego, „Świat i Słowo” 2021, nr 36(1).
4. Interactions between Science and Literature: Ludwik Zejszner’s Anxiety of Literary
Influence, w: Romantic Dialogues and Afterlives, red. M. Coghen, A. Paluchowska-
Messing, Kraków 2020.
5. Between Fiction and Reality: Books, Reading and Writing in Byron’s Works, w:
Byron: Reality, Fiction and Madness, red. M. Modrzewska, M. Fengler, Berlin 2020.
6. Poeta i astronomia. Słowackiego rysunki nieba nad klasztorem Betcheszban, w:
„Raptularz wschodni” Juliusza Słowackiego. Edycja – studia – komentarze, t. III:
Studia i interpretacje, red. M. Kalinowska, E. Kiślak, Z. Przychodniak, Warszawa
2019.
7. Byron and Byron’s Scholars in Tom Stoppard’s „Arcadia” and J.M. Coetzee’s
„Disgrace”, w: Byron Original and Translated, red. I. Merabishvili and N. Oueijan,
Tbilisi 2017.
8. Między determinizmem a chaosem: „Arkadia” Toma Stopparda, w: Szkiełko i oko.
Humanistyka w dialogu z fizyką, red. A. Regiewicz, A. Żywiołek, Warszawa i
Bellerive-sur-Allier 2017.
9. Nauka i poezja w angielskim romantyzmie. Dwa dyskursy, jedna kultura, w: Między
dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, P. Kubiński,
M. Leszczyński, Kraków 2017.
10. M. Leszczyński, M.J. Hartwell, „Juliusz Słowacki 1809-1849” (hasło
encyklopedyczne w języku angielskim), Nineteenth-Century Literature Criticism,
Layman Poupard Publishing, Columbia USA 2016.
11. „Mise en abyme”. (Anty)narcystyczne piękno „Beniowskiego”,w: Piękno Juliusza
Słowackiego, t. III Metamorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka, Ł. Zabielski, Białystok
2015.
12. „Angielski befsztyk i spartańska zupa”. Byron i Sparta, w: Sparta w kulturze polskiej,
cz. 1: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie, red. M. Borowska, M.
Kalinowska, J. Speina, K. Tomaszuk, Warszawa 2014.
13. Profesora Lucyfera wykłady o paleontologii i kosmologii. „Kain” Lorda Byrona,
„Wiek XIX”, R. VI (XLVIII) 2013.
14. „Don Juan’s Form as an Outlook”, w: Lord Byron and Genre, red. N. B. Oueijan,
Bejrut 2013.
15. Byron’s Place in Literary History from the Perspective of Polish Writers and
Scholars, w: The Place of Lord Byron in World History: Studies in his Life, Writings
and Influence, red. M. Schoina, N. Panagopoulos, Lewiston 2012.
16. Motywy metaliterackie o proweniencji antycznej w „Podróży do Ziemi Świętej z
Neapolu” Juliusza Słowackiego, w: Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy, pod red.
M. Borowskiej, M. Kalinowskiej i K. Tomaszuk, Warszawa 2012.
17. Byron i galwanizm. Poeta w wieku pary i elektryczności, w: „Litteraria Copernicana”,
tom „Cyborg. Technologia w literaturoznawstwie i studiach kulturowych”, red. E.
Lorek-Jezińska, K. Więckowska, 2(8)/2011.
18. Powinowactwa gatunkowe. Byrona droga od powieści poetyckich do poematów
dygresyjnych, w: Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty,
recepcja, pod red. M. Kalinowskiej i M. Leszczyńskiego, Toruń 2011.

Zakład

Zakład Komparatystyki

Funkcje

członek Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki,

członek Komisji ds.monitorowania procesu dyplomowania na Wydziale Polonistyki,

koordynator systemu USOS w Zakładzie Komparatystyki

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri