dr

Karol Hryniewicz

Adiunkt

DYŻUR

wtorek, 10.30-11.30
Google Meet oraz komunikacja mailowa

 

Zainteresowania naukowe

  • poezja polska XX wieku (w szczególności twórczość Różewicza, Herberta i Szymborskiej);
  • estetyka filozoficzna;
  • teoria awangardy i awangardowe przemiany w sztuce;
  • filozoficzne konteksty literatury.

Książki

Książki autorskie

K. Hryniewicz, Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza, Kraków 2014.

Książki pod redakcją

Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk literatury, red. K. Hryniewicz, A.S. Kowalczyk, Warszawa 2014.

Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu, red. K. Hryniewicz, K. Samsel, Warszawa 2018.

Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej. Spoiwa i pęknięcia, red. K. Hryniewicz, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Warszawa 2019.

Wybrane artykuły

K. Hryniewicz, Urojonaformuła klasyczności. Wykład estetyki normatywnej w “89 wierszach” Zbigniewa Herberta, w: Zmysł wzroku zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta,cz. II, red. J.M. Ruszar, Lublin 2006, s. 123-151.

K. Hryniewicz, Estetyka i filozofia sztuki w świetle tradycji, przecięć i perspektyw,”Sztuka i Filozofia” 2010, nr 36, s. 147-152.

K. Hryniewicz, Główne rysy etyki perfekcjonistycznej Henryka Elzenberga,w: Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta,red. J.M. Ruszar, Kraków 2010, s. 397-407.

K. Hryniewicz, Poezja Tadeusza Różewicza i dyskurs estetyczny późnej nowoczesności. Próba rozpoznania,w: Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. Rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza,, red. J.M. Ruszar, Warszawa 2011, s. 231-248.

K. Hryniewicz, Potęga smaku — smak wolności. Zbigniewa Herberta teoria działania estetycznego?, w: Polityczność literatury. Polityczność literaturoznawstwa. Gramatyka sprzeciwu, red. J. Olejniczak, R. Knapek, M. Szumna, Katowice 2012, s. 83-95.

K. Hryniewicz, Rytm, praca i sztuka — myśl estetyczna Artura Sandauera,w: Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk Literatury,, red. K. Hryniewicz, A.S. Kowalczyk, Warszawa 2014, s. 81-96.

K. Hryniewicz, Między futuryzmem a formizmem – o kilku implikacjach płynących z powojennego zastąpienia “zasady życia” “zasadą komplikacji”,w: Przed i po. Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej, red. H. Gosk, E. Paczoska, Warszawa 2015, s. 199-208.

K. Hryniewicz, Przygody ciała w dziennikach Gombrowicza zapisane (perspektywa nie tylko fenomenologiczna), w: Gombrowicz z przodu i z tyłu. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wsola-Radom, 20-22 października 2014 roku, red. K. Ćwikliński, A. Spólna, D. Świtkowska, Radom 2015, s. 187-201.

K. Hryniewicz, Jak “kawałek deski”? Kilka uwag o władzy wyobraźni w poezji Zbigniewa Herberta, w: Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej,, red. J.M. Ruszar, D. Siwor, Kraków 2016, s. 249-259.

K. Hryniewicz, “Historia o nich głucho milczy”? O dwóch strategiach tworzenia wizerunku pokolenia Armii Krajowej w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza. Rekonesans,w: Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej,red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2017, s. 82-105.

K. Hryniewicz, “Usta na grozę wołały” – wzniosłość i groza w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego, w: Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu, red. K. Hryniewicz, K. Samsel, Warszawa 2018, s. 146-160.

Estetyki niepodległości. Posteryzacja pamięci [w:] Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej. Spoiwa i pęknięciared. K. Hryniewicz, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Warszawa 2019, s. 270-298.

Poetycka kosmologia Wisławy Szymborskiej wobec konceptu światów możliwych. Prolegomena [w:] Obrazy Boga w Literaturze Polskiej XX i XXI wieku. Przełom XX i XXI wieku, red. E. Goczał, J.M. Ruszar, D. Siwor, Bielsko-Biała – Kraków 2019, s. 239-267.

Popularyzacja

Karol Tarnowski, W mroku uczonej niewiedzy, Łódź 2017 [Wywiad-rzeka; z Karolem Tarnowskim rozmawiali: Jan Andrzej Lipski, Zofia Matejewska, Karol Hryniewicz i Kami Wielicki]

 

Zakład

Zakład Literatury XX i XXI w.

Funkcje

Sekretarz Zakładu Literatury XX i XXI w.