Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej

www.napis.edu.pl

zbotl@ibl.waw.pl

Informacje ogólne

Pismo powstało w 1994 roku w kręgu badaczy literatury okolicznościowej epoki konfederacji barskiej, kierowanych przez prof. dra hab. Janusza Maciejewskiego (red. nacz. 1994–2011). Pomyślane zostało jako forum interdyscyplinarnych spotkań historyków i teoretyków literatury, językoznawców, socjologów, antropologów, poświęcone głównie tekstom usytuowanym na pograniczu literatury wysokiej i popularnego folkloru środowiskowego, warunkom ich powstania, rozpowszechniania i odbioru. Na łamach rocznika zamieszcza się również omówienia zjawisk literackich oraz komentowane edycje tekstów, a także przekrojowe studia dotyczące dziedzin pokrewnych.

Od kilku lat pismo obejmuje jednolite bloki tematyczne w części głównej pt. Rozprawy i materiały. W  obrębie pisma funkcjonują także inne działy: Pasje i potyczki edytorskie i tekstologiczneVaria (prezentujące interdyscyplinarny materiał poświęcony tematowi przewodniemu prezentowanego numeru rocznika), Recenzje i omówienia.

Pismo, w którym publikowane są prace historyczno-, teoretyczno-, i socjologicznoliterackie o piśmiennictwie z pogranicza literatury pięknej i kultury popularnej, redagowane jest z udziałem PLOiU (w ILP UW) oraz ZBOTL-u (w IBL PAN).

Rocznik skierowany jest do grona badaczy i studentów z ośrodków naukowych i akademickich z kraju i z zagranicy zainteresowanych badaniem przejawów twórczości okolicznościowej i użytkowej w ramach różnych dziedzin humanistyki (m.in. nauki o literaturze, historii, socjologii, językoznawstwa).

Redagowane przez nasz zespół pismo „Napis” w 2009 roku zostało wpisane na listę czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po ocenie ewaluacyjnej w 2015 (poz. 1028) i 2016 (poz. 1026) roku przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rocznik uzyskał 12 pkt.

Właścicielem pisma są dwa podmioty prawne: Uniwersytet Warszawski i Instytut Badań Literackich PAN (postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy sygn. akt VII RS Rej Pr 1245/11 z dnia 21 października 2011 r.).

„Napis” począwszy od 2013 roku ukazuje się nakładem Wydawnictwa IBL (do 2012 r. wychodził w Wydawnictwie „DiG”).

Podstawową wersją pisma jest wersja papierowa. Numer ISSN: 1507-4153.

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Barbara Wolska

Redakcja

Komitet redakcyjny:

 • Aleksandra Błasińska, Instytut Badań Literackich PAN
 • Agnieszka Bąbel (sekretarz redakcji), Instytut Badań Literackich PAN
 • Agata Grabowska-Kuniczuk (zastępca redaktora naczelnego), Instytut Badań Literackich PAN
 • Marek Pąkciński, Instytut Badań Literackich PAN
 • Zofia Rejman, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Sałkiewicz, Uniwersytet Warszawski
 • Barbara Wolska (redaktor naczelny), Uniwersytet Łódzki

Rada naukowa:

 • Grażyna Borkowska (przewodnicząca), Instytut Badań Literackich PAN
 • Stanisław Dubisz, Uniwersytet Warszawski
 • Alfred Gall, Universität Mainz (Niemcy)
 • Rolf Fieguth, Universität Freiburg (Szwajcaria)
 • Wojciech Kaliszewski, Instytut Badań Literackich PAN
 • Krystyna Maksimowicz, Uniwersytet Gdański/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Siergiej Iwanowicz Nikołajew, Rosyjska Akademia Nauk, St. Petersburg (Rosja)

Adres redakcji

Redakcja „Napisu“

ul. Nowy Świat 72, pok. 131

00-330 Warszawa

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri