„PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO”

https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl

pflit@uw.edu.pl

Informacje ogólne

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” wyłoniły się z rocznika „Prace Filologiczne”, jednego z najstarszych naukowych pism filologicznych w Polsce, założonego w r. 1884 przez Adama Antoniego Kryńskiego. PFLIT poświęcone są problemom filologii, historii literatury i kultury polskiej, slawistyki i filologii klasycznej, krytyki literackiej i teorii literatury.

Pismo adresowane jest do polonistów, kulturoznawców, historyków literatury, teoretyków literatury i wszystkich osób zainteresowanych problematyką.

Nasze pismo traktujemy jako platformę  badań literaturoznawczych, które wyrastają z szerokiego rozumienia filologii, pozwalającego łączyć  szacunek do tekstu z interpretacyjną odwagą inspirowaną nowymi metodologiami. Każdy rocznik zawiera studia i artykuły naukowe i macharakter pisma monograficznego. Kolejne numery podporządkowane są tematom przewodnim. W piśmie publikowane są teksty w językach: polskim i angielskim. „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” mają stałą strukturę: podzielone są na dwa działy: monograficzny, związany z tematem numeru i „Pożytki Filologiczne” zawierające artykuły dotyczące nowych ujęć badawczych,  problemów  literaturoznawczych lub nowe interpretacje utworów literackich.

Od roku 2008 do 2010 pismo było częścią „Prac Filologicznych” i  wychodziło jako „Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza” (ISSSN 0138-0567; T. LV:2008 „Kresy”, T. LVII:2009 „Podróż do Włoch”, T. LIX:2010 „Gotycyzmy”). Od roku 2011 ukazuje się jako „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” (ISSN 2084-6045; nr 1: 2011 „Ogrody”, nr 2(5): 2012 „Nekropolie”, nr 3(6): 2013 cz. 1 „Sources of Verse”, cz. 2 „Metamorfozy”, nr 4(7): 2014 „Dystopie”, nr 5(8): 2015 „Rzeki”, nr 6(9): 2016 „Alegorie i symbole”, nr 7(10): 2017 „Alegorie i symbole 2”, nr 8(11): 2018 cz. 1 „Points of view”, cz. 2 „Biblioteki”).

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością numerów PFLIT, które pobrać można z naszej strony internetowej w formie PDF.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:
CEEOL – Central and Eastern European Online Library
ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
Index Copernicus – IC Journals Master List
Lista czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Punktacja pisma według ministerialnej listy czasopism wynosi 12 pkt.

Redaktor naczelna

Ewa Hoffmann-Piotrowska

Redakcja

Zastępczyni redaktor naczelnej: Urszula Kowalczuk
Sekretarz redakcji: Damian W. Makuch

Komitet Redakcyjny:
Ewa Ihnatowicz (prof. emeryt., Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski),
Joanna Goszczyńska (Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk),
Ewa Hoffmann-Piotrowska (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski),
Urszula Kowalczuk (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski),
Damian W. Makuch (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski),
Barbara Milewska-Waźbińska (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski)
Alina Molisak (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski),
Witold Sadowski (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski),
Paweł Stępień (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski),
Grażyna Szwat-Gyłybow (Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk).

Rada Redakcyjna:
Janina Abramowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański),
Maria Delaperrière (prof. emeryt. Instytut Narodowy Języków i Kultur Orientalnych INALCO Paryż),
Wojciech Klemm-Wesołowski (prof. emeryt., Uniwersytet Hamburski),
Luigi Marinelli (Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie),
Heinrich Olschowsky (prof. emeryt., Uniwersytet Humboldtów w Berlinie),
Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Paris-Sorbonne).

Adres

Instytut Literatury Polskiej

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa