„PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO”

pflit@uw.edu.pl

Informacje ogólne

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” to recenzowane naukowe czasopismo literaturoznawcze, które wyrasta z filologii narodowej, lecz publikuje artykuły na temat literatury zarówno polskiej, jak i obcej (zwłaszcza w obszarze slawistyki i filologii klasycznej), a także prace o profilu komparatystycznym. Szeroki zakres tematów, unikatowy na rynku czasopism naukowych, czyni nasz rocznik periodykiem atrakcyjnym nie tylko dla historyków i teoretyków literatury, lecz także dla osób reprezentujących dyscypliny pokrewne, takie jak nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce czy filozofię. Nasze pismo traktujemy bowiem jako platformę badań respektujących filologiczną tradycję bliskiej współpracy literaturoznawstwa z językoznawstwem, a zarazem promujących szerokie rozumienie filologii, które pozwala łączyć szacunek do tekstu z nawiązywaniem dialogu z innymi obszarami humanistyki oraz otwarciem na inspirację nowymi metodologiami.

Czasopismo wyłoniło się z rocznika „Prace Filologiczne”, jednego z najstarszych naukowych pism filologicznych w Polsce, założonego w 1884 roku przez Adama Antoniego Kryńskiego. „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” mają stałą strukturę: podzielone są na dwa działy: monograficzny, związany z tematem numeru, i „Pożytki Filologiczne” zawierające artykuły dotyczące nowych ujęć badawczych, problemów literaturoznawczych lub nowe interpretacje utworów literackich.

Czasopismo jest obecne w bazach:

 • CEEOL – Central and Eastern European Online Library
 • ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
 • EBSCO
 • Index Copernicus – IC Journals Master List
 • Lista czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 punktów)

Redaktor naczelna

Ewa Hoffmann-Piotrowska

Redakcja

Redaktor naczelna: Ewa Hoffmann-Piotrowska
Zastępczyni Redaktor naczelnej: Urszula Kowalczuk
Sekretarze redakcji: Damian W. Makuch, Igor Barkowski

Redakcja

 • Igor Barkowski,
 • Bartłomiej Czarski,
 • Ewa Ihnatowicz,
 • Joanna Goszczyńska,
 • Ewa Hoffmann-Piotrowska,
 • Urszula Kowalczuk,
 • Damian W. Makuch,
 • Alina Molisak,
 • Witold Sadowski,
 • Paweł Stępień,
 • Marta Wojtkowska-Maksymik.

Rada Naukowa

 • Krystyna Bartol (Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska),
 • Maria Delaperrière (Instytut Narodowy Języków i Kultur Orientalnych (INALCO), Paryż, Francja),
 • Wojciech Klemm-Wesołowski (Uniwersytet Hamburski, Niemcy),
 • Heinrich Olschowsky (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Niemcy),
 • Paweł Rodak (Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Polska).

 

 

 

Adres

Instytut Literatury Polskiej

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa


Skip to content