„Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie”

Maria Konopnicka, wybór tekstów i redakcja: Marta Niewieczerzał, Maciej Skowera, koncepcja edytorska, wybór ilustracji, projekt graficzny: Janusz Górski, słowo wstępne: Ewelina Rąbkowska, posłowie: Dawid Maria Osiński

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Warszawa 2022

Informacje ogólne

Z okazji Roku Marii Konopnickiej, przypadającego w 180. rocznicę urodzin pisarki, Muzeum Książki Dziecięcej (dział specjalny i czytelnia naukowa Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego) wydało we wrześniu 2022 roku bibliofilski wybór jej poezji i fragmentów prozy „Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie” w towarzystwie opracowanej przez prof. Janusza Górskiego ikonografii patriotycznej z epoki.

Wybór został przygotowany przez Martę Niewieczerzał i dr. Macieja Skowerę (ILP UW), słowo wstępne napisała dr Ewelina Rąbkowska, a autorem posłowia jest dr hab. Dawid Maria Osiński (ILP UW). Za druk i oprawę odpowiedzialna była drukarnia Biały Kruk. W tomie znalazły się utwory dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Książka nie podlega sprzedaży, egzemplarz będzie można otrzymać podczas uroczystego spotkania promocyjnego z udziałem twórców i twórczyń tomu, które odbędzie się 9 listopada 2022 roku w Bibliotece przy Koszykowej. Szczegóły dotyczące wydarzenia ukażą się na stronie www.koszykowa.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Adres książki na stronie wydawnictwa


DLK nowy numer Skip to content