Serdecznie zapraszamy na stronę internetową poświęconą prof. dr. hab. Edwardowi Kasperskiemu (1942-2016), wybitnemu literaturoznawcy, komparatyście, teoretykowi i historykowi literatury, przez wiele lat związanemu z Instytutem Literatury Polskiej UW. Na stronie znajdziemy między innymi bogaty zbiór tekstów prof. Kasperskiego.

Profesor Edward Kasperski specjalizował się w komparatystyce literackiej i komparatystyce dyskursów (zwłaszcza literackiego i filozoficznego), metodologii nauk humanistycznych (w szczególności badań literackich), teorii literatury i poetyce, historii literatury romantyzmu, XX i XXI wieku oraz antropologii literatury. Był monografistą Cypriana Norwida oraz Sørena Kierkegaarda. Zajmował się również problematyką kresową, zagadnieniem dialogu, genologią, estetyką parodii i groteski oraz aporiami ponowoczesności. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad trzysta publikacji (monografii, redagowanych tomów, artykułów naukowych) drukowanych w kraju i poza jego granicami, tłumaczonych m.in. na języki angielski, ukraiński, rosyjski, francuski, serbski, czeski, bułgarski i słoweński.

Na stronie internetowej, poza informacjami biograficznymi, bibliografią dorobku naukowego Edwarda Kasperskiego i wspomnieniami o Profesorze napisanymi przez jego współpracowników i przyjaciół, znajdziemy bogaty zbiór jego tekstów z takich pól badawczych, jak komparatystyka, teoria literatury i metodologia, historia literatury, filozofia i literatura oraz antropologia i literatura. Na stronie znajdują się również informacje na temat Konkursu im. Edwarda Kasperskiego na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.

Zapraszamy na stronę:

http://edwardkasperski.pl/