OŚWIADCZENIE DYREKCJI ILP

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, współtworzący razem z nami środowisko Uniwersytetu Warszawskiego,

Wyrażamy zaniepokojenie z powodu ostatnich wydarzeń, do których doprowadziło zajęcie przez Trybunał Konstytucyjny stanowiska w sprawie tzw. ustawy aborcyjnej. Z bólem obserwujemy pogłębiające się podziały i radykalizację publicznego dyskursu. Z szacunkiem i zrozumieniem odnosimy się do Komunikatu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz inicjatyw podejmowanych zarówno przez społeczność Instytutu Literatury Polskiej UW, jak i inne środowiska naukowe w Polsce, a związanych z prawem do wyrażania własnych poglądów w ramach różnych stanowisk zajmowanych w tej niełatwej sprawie. Apelujemy o szacunek, odpowiedzialność, unikanie przemocy oraz troskę o wspólne bezpieczeństwo.

Dyrekcja Instytutu Literatury Polskiej UW