Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora dr. hab. Franciszka Ziejki, wybitnego historyka literatury modernizmu, znawcy polsko-francuskich relacji kulturalnych, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Literatury Polskiej
Uniwersytetu Warszawskiego