Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – interteksty

red. Wiesław Rzońca, Karol Samsel

Wydawnictwo Wydziału Polonistyki

Warszawa 2019

Informacje ogólne

Teksty, konteksty oraz intertekty twórczości dramatycznej Cypriana Norwida to podtytuł zobowiązujący. Pozostaje mieć nadzieję, że niniejszy tom studiów rzeczywiście sięga progu, który został mu przez jego redaktorów wyznaczony. Oddzielne rozdziały niniejszego tomu poświęcone zostały różnym – dopełniającym się lub konkurencyjnym – ujęciom Aktora (2 studia: Jarząbek-Wasyl, Samsel), Tyrteja-Za kulisami (3 studia: Toruń, Zehnder, Milewska) oraz Pierścienia Wielkiej-Damy (4 studia: Dybizbański, Kuczera-Chachulska, Karbowiak, Rzońca). Oddzielne, pojedyncze szkice dotyczą w zbiorze Zwolona (Rolnik), Kleopatry i Cezara (Dobrowolska), a także Miłości-czystej u kąpieli morskich (Borzęcka).

Adres książki na stronie wydawnictwa