“Tekstualia”: Genologia transmedialna

Informacje ogólne

Zachęcamy do lektury 3 (58) numeru „Tekstualiów”, który poświęcony jest genologii transmedialnej. Przedmiotem badań autorów są gatunki pograniczne, hybrydyczne, sytuujące się na przecięciu różnych mediów i dyskursów.

Jak pisze Bartosz Lutostański w zamieszczonym w czasopiśmie artykule „Prolegomena do genologii transmedialnej”:

„«Genologia transmedialna» to fascynujący i skomplikowany temat. (…) Ożywienie w polemikach genologicznych przyszło z zewnątrz, kiedy badacze zajmujący się tak zwanymi nowymi mediami zaczęli pracować nad gatunkiem w szerokim sensie, na przecięciu wielu mediów, rodzajów czy modalności, aby sprostać wyzwaniu opisania nowych zjawisk w kulturze (zarówno niskiej, jak i wysokiej). Wymusili niejako zmianę myślenia w samym literaturoznawstwie, a konsekwencją stała się debata na temat «nowej genologii».

(…) „«genologia transmedialna» to pojęcie paradoksalne z historycznego punktu widzenia – w jaki sposób pogodzić kilkusetletnią tradycję genologiczną z kilkudziesięcioletnią historią transmedialności? Ponadto rodzi się również pytanie natury praktycznej – czy coś takiego jak gatunek transmedialny jest w ogóle możliwe? Tradycyjna wykładnia genologiczna nie cierpi bytów liminalnych, płynnych czy niejednoznacznych. Transmedialność tymczasem zakłada istnienie „transowego”, niezależnego bytu gatunkowego, a więc prze-niesionego, sytuującego się na przecięciu dwóch lub kilku grup zjawisk albo obejmującego tę wielość. Jednocześnie w humanistyce rośnie rola pytań o doświadczanie danego dzieła niejako poza medium i gatunkiem lub przeciwko niemu w akcie transgresji”.

W „Tekstualiach” znajdziemy zarówno teksty teoretyczne podejmujące zagadnienie przekraczania granic medialnych oraz hybrydyczności tekstów kultury, jak i bogate case studies zajmujące się medialną kreacją światów zombie, gatunkiem „patostreamu” oraz funkcjonowaniem figury superbohatera w grach komputerowych.

W gronie autorów numeru znaleźli się: Bartosz Lutostański, Lars Elleström (tekst w przekładzie Filipa Cieślaka), Mirko Lino (tekst w przekładzie Filipa Cieślaka), Miłosz Wojtyna, Hans-Joachim Backe (tekst w przekładzie Żanety Bieleckiej i Miłosza Wojtyny), Tomasz Żaglewski. W numerze znajdziemy też m.in. rozmowę Henry’ego Jenkinsa i Dana Hasslera-Foresta (przełożył Filip Cieślak).

Adres książki na stronie wydawnictwa