O czym mówią rzeczy? Świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej

redaktorzy: Anna Mik, Marta Niewieczerzał, Ewelina Rąbkowska i Grzegorz Leszczyński

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa 2019

Informacje ogólne

Z recenzji prof. Doroty Michułki: „Autorzy artykułów zamieszczonych w tym tomie poddali rzetelnej i solidnej analizie i interpretacji filologicznej wiele literackich przykładów, dokonując nie tylko ich wnikliwego oglądu historycznoliterackiego, ale także osadzając je w szerszych kontekstach popkulturowych, wykorzystując umiejętnie współczesne metodologie badań humanistycznych. Należy dodać, iż rozważania Autorek i Autorów artykułów – co niezwykle cenne – zakorzenione są mocno w kontekstach międzynarodowych. Publikacja jest oryginalna i świeża w swym naukowym pomyśle oraz nowatorska ze względu na sposoby jego ujęć. Analiza przywołanych w artykułach tekstów literackich przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, książek obrazkowych, oraz szerzej – tekstów przynależnych do świata kultury popularnej odkrywa bowiem wyraźną ewolucję badań nad literackimi obrazami rzeczy i przedmiotów oraz związana jest z – ujawniającą się w perspektywie diachronicznej – dużą zmiennością metodologicznych interpretacji. […] W swych rozważaniach badacze umiejętnie łączą szczegółowe filologiczne analizy utworów literackich z szerszą perspektywą historycznoliteracką, teoretycznoliteracką, kontekstami społeczno-kulturowymi, filozofią, aksjologią i etyką ukazując wieloaspektowy i wielopoziomowy, ale jednocześnie – pełny, spójny i syntetyczny „obraz rzeczy”, które uobecniają się w różnych tekstach kultury, lecz – ze względu na rozmaitość funkcji, ról i przestrzeni w jakich się znajdują – „mówią” do czytelnika w różny sposób.

Adres książki na stronie wydawnictwa

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=371

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri