Zakład Literatury Romantyzmu

Zakład Literatury Romantyzmu
Informacje ogólne
Zakład prowadzi badania oraz dydaktykę w zakresie polskiej literatury romantycznej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego oraz dziedzictwa romantycznego w literaturze epok późniejszych. Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje także zróżnicowaną ofertę seminariów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz konwersatoriów.
Przy Zakładzie Literatury Romantyzmu działają m.in.: Koło Naukowe Korespondencji Sztuk, Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego. Od początku istnienia portalu Niewinni-czarodzieje.pl opiekunem naukowym Koła jest pracownik Zakładu (najpierw dr Maria Makaruk, następnie dr Tomasz Jędrzejewski).

Adres:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (22) 55 21 000
Gmach Wydziału Polonistyki, III piętro, sala 41

Zespół:

Kierownik:

dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
o.krysowski@uw.edu.pl

 

Sekretarz:

dr Tomasz Jędrzejewski
tjedrzejewski84@gmail.com

 


dr hab. Andrzej Fabianowski, prof. UW
a.fabianowski@uw.edu.pl

 


prof. dr hab. Wiesław Rzońca
w.rzonca@uw.edu.pl

 

dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska
ewa.pio5@wp.pl

 


dr Maria Makaruk
maria.makaruk@gmail.com

 


dr Karol Samsel
lewks@wp.pl
 

Doktoranci:
mgr Anna Krasuska
mgr Katarzyna Westermark
mgr Katarzyna Orzechowska
mgr Marta Radwańska
mgr Katarzyna Kaczmarek
mgr Agata Kłosek
mgr Jan Makarewicz
mgr Maria Ciostek
mgr Elżbieta Startsava
mgr Anna Stańczak

Przeczytaj biogramy pracowników Zakładu Literatury Romantyzmu ILP

Działalność naukowa
Prace naukowe Zakładu skoncentrowane są wokół interpretacji dzieł Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida i innych poetów romantycznych. W Zakładzie prowadzone są badania intertekstualne literatury romantycznej, a także badania nad zagadnieniami historii, historii idei, historii sztuki, duchowości, filozofii etc. w pismach twórców epoki romantyzmu.Dydaktyka
Warunki zaliczenia przedmiotu i przystąpienia do egzaminu:

Aby przystąpić do egzaminu, należy uzyskać zaliczenie 60 godzin ćwiczeń z historii literatury romantyzmu. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach i udział w nich (szczegółowe ustalenia podaje na początku semestru prowadzący zajęcia) oraz napisanie pracy rocznej, której temat student uzgadnia z prowadzącym zajęcia.

DO POBRANIA

• Zagadnienia egzaminacyjne
Pobierz zagadnienia egzaminacyjne w pliku DOC
• Lista lektur
Pobierz listę lektur w pliku DOCX