Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

Zakład Literatury i Kultury Epok DawnychInformacje ogólne
Zakład został powołany ustawą Senatu UW w styczniu 2002 r. w miejsce działających równolegle: kierowanego przez prof. dra hab. Janusza Pelca Zakładu Literatury Staropolskiej Oświecenia oraz kierowanego przez prof. dr hab. Alinę Nowicką-Jeżową Zakładu Literatury i Kultury Epok Dawnych.


Adres:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Gmach Polonistyki
Pracownicy dyżurują w gabinetach: 22, 23 i 43.


Zespół:

Kierownik: prof. dr hab. Roman Krzywy
r.krzywy@uw.edu.pl

Sekretarz: dr Monika Kowalczyk

Pracownicy:

dr hab. Jacek Głażewski
j.glazewski@uw.edu.pl

dr Jacek Kowzan
jacek.kowzan@wp.pl

dr Radosław Rusnak
rrusnak@uw.edu.pl

dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
k.wierzbicka-trwoga@uw.edu.pl

dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik
m.wojtkowska-maksymik@uw.edu.pl

Doktoranci:

mgr Igor Barkowski

mgr Katarzyna Berto

mgr Joanna Donefner

mgr Barbara Dzierżanowska

mgr Magdalena Falska

mgr Wojciech Kordyzon

mgr Sebastian Musiał

mgr Agnieszka Ochenkowska

mgr Sabina Raczyńska

mgr Aldona Sieradzka

mgr Marcin Stachurski

mgr Marta Wojas

Dydaktyka

Jednostka prowadzi dydaktykę w zakresie kultury i literatury czterech epok: średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia. Dydaktyka obejmuje również tradycję antyczną i biblijną w literaturze i kulturze polskiej oraz tzw. naukę o literaturze (zajęcia wprowadzające do studiów polonistycznych).


DO POBRANIA

• Zagadnienia egzaminacyjne
Pobierz zagadnienia egzaminacyjne w pliku DOC

• Lista lektur z historii literatury
Pobierz listę lektur z historii literatury w pliku DOC

• Lista lektur z tradycji
Pobierz listę lektur z tradycji w pliku DOC