Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

Zakład Literatury i Kultury Epok DawnychInformacje ogólne
Zakład został powołany ustawą Senatu UW w styczniu 2002 r. w miejsce działających równolegle: kierowanego przez prof. dra hab. Janusza Pelca Zakładu Literatury Staropolskiej Oświecenia oraz kierowanego przez prof. dr hab. Alinę Nowicką-Jeżową Zakładu Literatury i Kultury Epok Dawnych.


Adres:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Gmach Polonistyki
Pracownicy dyżurują w gabinetach: 22, 23 i 43.


Zespół:

Kierownik: dr hab. Roman Krzywy,prof. UW
r.krzywy@uw.edu.pl

Sekretarz: dr hab. Jacek Głażewski
j.glazewski@uw.edu.pl

Pracownicy:

dr hab. Zofia Rejman
z.rejman@uw.edu.pl

dr Jacek Kowzan
jacek.kowzan@wp.pl

dr Radosław Rusnak
rrusnak@uw.edu.pl

dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
k.wierzbicka-trwoga@uw.edu.pl

dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik
m.wojtkowska-maksymik@uw.edu.pl

Doktoranci:

mgr Igor Barkowski

mgr Katarzyna Berto

mgr Joanna Donefner

mgr Magdalena Falska

mgr Sebastian Musiał

mgr Agnieszka Ochenkowska

mgr Aldona Sieradzka

mgr Marta Wojas

Dydaktyka

Jednostka prowadzi dydaktykę w zakresie kultury i literatury czterech epok: średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia. Dydaktyka obejmuje również tradycję antyczną i biblijną w literaturze i kulturze polskiej oraz tzw. naukę o literaturze (zajęcia wprowadzające do studiów polonistycznych).


DO POBRANIA

• Zagadnienia egzaminacyjne
Pobierz zagadnienia egzaminacyjne w pliku DOC

• Lista lektur z historii literatury
Pobierz listę lektur z historii literatury w pliku DOC

• Lista lektur z tradycji.
Pobierz listę lektur z tradycji w pliku DOC