Zakład Literatury XX i XXI Wieku

Zakład Literatury XX i XXI WiekuInformacje ogólne
Strona internetowa Zakładu Literatury XX i XXI Wieku


Adres:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Gmach Polonistyki
Pracownicy dyżurują w gabinetach: 20 i 46.

W zakres prac badawczych i dydaktycznych Zakładu wchodzi literatura, życie literackie i kultura XX i XXI wieku.


Zespół:

Kierownik:
prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
a.zieniewicz@uw.edu.pl

Sekretarz:
dr Karol Hryniewicz
karol_h@wp.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Hanna Gosk
h.gosk@uw.edu.pl

prof. dr hab. Andrzej St. Kowalczyk
a.s.kowalczyk@uw.edu.pl

dr hab. Jan Potkański, prof UW
jan2@go2.pl
prof. dr hab. Tomasz Wójcik
tomasz.wojcik@uw.edu.pl

dr Karol Hryniewicz
karol_h@wp.pl

dr hab. Alina Molisak
amolisak@uw.edu.pl

dr Jagoda Wierzejska
j.wierzejska@uw.edu.pl

dr Łukasz Pawłowski
pawlowskilukasz2@wp.pl


Na emeryturze:

prof. dr hab. Tadeusz Drewnowski

prof. dr hab. Andrzej Gronczewski

prof. dr hab. Andrzej Lam

Doktoranci:
prof. dr hab. Hanna Gosk
Joanna Dobosiewicz
Zbigniew Jazienicki
Radosław Pulkowski
Mateusz Pytko
Piotr Sadzik
Urszula Siarkiewicz
Damian Strzeszewski
Małgorzata Tarnowska
Aleksandra Żdan

prof. dr hab. Andrzej S. Kowalczyk
Aneta Jabłońska
Piotr Kowalczyk
Mariusz Kubik
Aleksandra Ratajczak

prof. dr hab. Tomasz Wójcik
Katarzyna Gościniak
Maciej Jaworski
Piotr Matczuk
Paulina Urbańska
Hanna Żbikowska
Anita Zabłocka-Trojnar

prof. dr hab Andrzej Zieniewicz
Katarzyna Olczak
Paulina Potasińska
Andrzej Wołosewicz
Maria Żukowska
Stefania Wyszyńska
Marcin Czardybon
Małgorzata Piętowska
Katarzyna Szewczyk
Agnieszka Michniewicz
Manoj Kumar
Justyna Pyra
Filip Żelechowski
Konrad Zych

prof. UW, dr hab. Jan Potkański
Anna Michalak
Agnieszka ZielińskaDydaktyka

Zakład prowadzi zajęcia z literatury XX i XXI wieku. Współpracuje też z Centrum im. Mordechaja Anielewicza, realizując dla studentów Wydziału Polonistyki i Instytutu Historycznego UW specjalizację z zakresu kultury żydowskiej, tzw. ścieżkę judaistyczną.