Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej

Pracownia Literatury Okolicznościowej i UżytkowejKontakt:

Wydział Polonistyki,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 23
00-927 WarszawaCzłonkowie Pracowni:

Kierownik:
dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
michalkuziak@wp.pl

Sekretarz:
mgr Małgorzata Lisicka


Członkowie:

dr Agnieszka Bąbel
mgr Agata Grabowska-Kuniczuk
dr Marcin Kuźma
dr Wojciech Kaliszewski
dr hab. Marek Pąkciński
dr Katarzyna Sałkiewicz
dr Bartłomiej Szleszyński
dr Kamila Tuszyńska
dr Iwona Wiśniewska
mgr Katarzyna Wąsala

Pracownia istnieje od 1993 roku. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół „obszarów trzecich” literatury i kultury, które znajdują się między „wysoką” literaturą artystyczną a folklorem. Obszary te obejmują zwłaszcza: teksty okolicznościowe, kaznodziejstwo i inne formy retoryczne, literaturę użytkową (poradniki, instrukcje), literaturę dokumentu osobistego (pamiętnikarstwo, epistolografia) oraz szczególne formy literackie na pograniczu słowa pisanego i mówionego (anegdota, gawęda) czy słowa i sztuk plastycznych (komiks).

Wspólnie z Zespołem Badań Obszarów Trzecich przy Pracowni Literatury II połowy XIX Wieku IBL PAN. Pracownia organizuje KONFERENCJE. i redaguje od 1994 r. rocznik naukowy „Napis”, poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej. W roku 2014 ukazała się XX seria rocznika pt. „W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku”.

ZOBACZ TAKŻE:
Aktualności
Konferencje
„Napis”