Ewa Szczęsna

Dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UWAdres służbowy:
Zakład Komparatystyki, Instytut Literatury PolskiejUW,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, Polska.
tel./fax 022 5521016, 022 5520488


Życiorys naukowy:

Ewa Szczęsna- doktor, adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w zakresie poetyki i semiotyki tekstów kultury współczesnej:zwłaszcza przekazów polisemiotycznych, multimedialnych i interaktywnych. Uprawia poetykę porównawczą. Do najchętniej odwiedzanych badawczo światów tekstowych zalicza:reklamę, literaturę współczesną, film, internet, malarstwo.Autorka książek:

• Poetyka reklamy (PWN 2001, 2003),
• Poetyka mediów (WUW 2007),
• autorka pomysłu, red. nauk. i współautorka Słownika pojęć i tekstów kultury (WSiP 2002, 2004),
• artykułów w książkach zbiorowych i czasopismach (m.in. „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Przeglądzie Humanistycznym”).

Prowadzi zajęcia z zakresu teorii literatury, poetyki, komparatystyki medialnej, semiotyki i antropologii reklamy. Wykłada w warszawskich uczelniach wyższych i na studiach podyplomowych (m.in. w Akademii Teatralnej i Polskiej Akademii Nauk, Szkole Głównej Handlowej). Jest członkiem Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk.Wykaz publikacji naukowych dr Ewy Szczęsnej znaleźć można na stronie:

Bibliografia