Zakład Komparatystyki

Zakład KomparatystykiInformacje ogólne

Zakład Komparatystyki został powołany ustawą Senatu UW 26 września 2007 roku. Zakład ma swoją siedzibę w budynku Wydziału Polonistyki UW.


Adres:
Zakład Komparatystyki
Instytut Literatury Polskiej UW
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pracownicy dyżurują w pokoju 6a (parter budynku).


Telefon:
022 55 21 016,
022 55 20 488 (pok. 6A, parter)
kompar.polon@uw.edu.pl


Zespół

Kierownik:
dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
e.szczesna@uw.edu.pl

Sekretarz:
dr Piotr Kubiński
Piotr.kubinski@uw.edu.pl


Pracownicy:

prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski
mieczyslaw.dabrowski@uw.edu.pl

dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
michalkuziak@wp.pl

dr Marcin Leszczyński
m.leszczynski5@uw.edu.pl

dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
e.szczesna@uw.edu.pl

dr Żaneta Nalewajk-Turecka
zaneta_nalewajk@o2.pl

dr Anna Tenczyńska
anna.tenczynska@uw.edu.pl

Doktoranci:

mgr Joanna Barska
j.barska@yahoo.fr

mgr Marta Gaściewicz
marta.gas@onet.eu

mgr Magdalena Jackowska
magda_613@wp.pl

mgr Tomasz Kupiecki
t.kupiecki@onet.eu

mgr Weronika Lipszyc
w.lipszyc@gmail.com

mgr Monika Migdalska
monika.migdalska13@gmail.com

mgr Piotr Otrębski
p.otrebski@wp.pl

mgr Magdalena Pytkowska
lena.pytkowska@gmail.com

mgr Ewa Stusińska
ewa.stusinska@gmail.com

mgr Joanna Szwechłowicz
j.szwechlowicz@gmail.com

mgr Katarzyna Szymańska
kaszyma@gmail.com

mgr Daria Trela
dariatrela@gmail.com

mgr Marta Wierzbicka
marta.m.wierzbicka@gmail.com”


Działalność naukowa

Badania naukowe Zakładu Komparatystyki uwzględniają szeroko pojęty, współczesny i historyczny kontekst kulturowy literatury polskiej, wzajemne oddziaływanie i związki z innymi literaturami i kulturami europejskimi oraz – wybiórczo – innych kontynentów lub kręgów cywilizacyjnych.

Kolejnym kierunkiem badań są relacje zawiązujące się między literaturą a innymi sztukami oraz formami kultury: plastyką, reklamą, fotografią, muzyką, sferą obyczajowości. Wyspecjalizowany dział badań stanowi problematyka nowoczesnych mediów elektronicznych. Zakład Komparatystyki prowadzi również badania pograniczne, które obejmują związki literatury z filozofią, religią i nauką. Działalność naukowa Zakładu Komparatystyki obejmuje także teorię i metodologię współczesnej komparatystki, komparatystyczną teorię literatury, kultury i historii oraz antropologię literatury.

Wykaz publikacji naukowych pracowników Zakładu


Dydaktyka

Zakład prowadzi dydaktykę w zakresie podstaw komparatystyki, w tym wykład Wprowadzenie do komparatystyki oraz ćwiczenia Analiza komparatystyczna.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie:
30 godzin wykładu Wprowadzenie do komparatystyki,
60 godzin ćwiczeń Analiza komparatystyczna.
Szczegółowe warunki zaliczenia zajęć ustalają prowadzący.

Pobierz listę lektur w pliku DOC