Ważne odwołanie

25 stycznia 2017 r.
Ważne odwołania
Prof. Dr hab. Danuta Ulicka odwołuje czwartkowe i piątkowe zajęcia.