Warsztaty badaczy oświecenia

Wielce Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na organizowane przez Pracownię Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN spotkanie z cyklu „Z warsztatów badaczy oświecenia”.
Zainicjowane przez Panią Profesor Teresę Kostkiewiczową „Warsztaty” już od wielu lat są dla przedstawicieli różnych dyscyplin i środowisk zajmujących się badaniem oświecenia okazją do spotkania, rozmowy i podzielenia się wynikami swoich poszukiwań. Mamy nadzieję, że także kolejna ich odsłona, zaplanowana na rok przyszły, pozwoli przedstawić najnowsze wyniki naszych prac, a także podjąć dyskusję nad perspektywami badań wciąż jeszcze nie dość poznanego wieku świateł. Chcielibyśmy
także, by zgodnie z tradycją były „Warsztaty” okazją do wymiany doświadczeń, stąd zapraszamy na nie zarówno badaczy od dawna zajmujących się tą tematyką, jak i młodych poszukiwaczy wiedzy o oświeceniu i wieku XVIII.
„Warsztaty” odbędą się w dniach 22-23 lutego 2017 roku (środa-czwartek). Bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń do końca listopada 2016 r. na adres Pracowni
oswiecenie.ibl@wp.pl lub: Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN , ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.
——-
prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
Kierownik Pracowni Literatury Oświecenia