Struktura

STRUKTURA INSTYTUTU LITERATURY POLSKIEJZakłady

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych
Zakład Literatury Romantyzmu
Zakład Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku
Zakład Literatury XX i XXI Wieku
Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich
Zakład Komparatystyki
Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej

Pracownie

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury
Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych
Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej
Pracownia Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży
Pracownia Badań Literackiej Kultury Mniejszości
Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej
Pracownia Literatury Popularnej i Okolicznościowej Renesansu i Baroku
Pracownia Poetyki Wiersza
Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

Zespoły

Zespół Literatury Polskiego Oświecenia