Studia doktoranckie

Obsługa administracyjna studiów doktoranckichKierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Polonistyki
Dr hab. Elżbieta Wichrowska, prof. UW
e.wichrowska@poczta.sm

Dyżury:
Czwartek – 13:15-14:15, pok. 50 (Gmach Wydziału Polonistyki)
Czwartek, godz. 14.15 – 15.15, p. 312 (ul. Oboźna 8)Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału Polonistyki
mgr Anna Pokrzywniak
doktoranci.polon@uw.edu.pl
a.pokrzywniak@uw.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek – 10:00-15:00
Piątek: SEKRETARIAT ZAMKNIĘTY.

Adres:
ul. Oboźna 8, pok. 312
00-927 Warszawa
Tel. (22) 55 20 150